Tento dokument informuje používateľov o technológiách, ktoré pomáhajú tejto webovej lokalite dosiahnuť ciele uvedené nižšie. Tieto technológie umožňujú vlastníkovi získať prístup k informáciám a ukladať ich (napríklad pomocou súborov cookie) alebo používať prostriedky (napríklad spustením skriptu) na zariadení používateľa počas jeho interakcie s touto webovou lokalitou.

Z dôvodu jednoduchosti sú všetky takéto technológie v tomto dokumente definované ako „nástroje na sledovanie“ – pokiaľ neexistuje dôvod na rozlíšenie.

Súbory cookie sa môžu napríklad používať vo webových prehliadačoch aj v prehliadačoch pre mobilné zariadenia, ale bolo by nepresné hovoriť o súboroch cookie v súvislosti s mobilnými aplikáciami, keďže ide o nástroj na sledovanie používaný v;prehliadači. Z tohto dôvodu sa v tomto dokumente pojem „súbory cookie“ používa iba vtedy, ak označuje tento konkrétny typ nástroja na sledovanie.;

Na niektoré účely, na ktoré sa nástroje na sledovanie používajú, sa môže vyžadovať aj súhlas používateľa. Každý udelený súhlas sa môže kedykoľvek na základe slobodného rozhodnutia odvolať podľa pokynov uvedených v tomto dokumente.

Táto webová lokalita používa nástroje na sledovanie spravované priamo vlastníkom (tzv. nástroje na sledovanie „prvej strany“) a nástroje na sledovanie, ktoré umožňujú služby poskytované treťou stranou (tzv. nástroje na sledovanie „tretej strany“). Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, tretie strany, ktoré sú poskytovateľmi služieb, môžu získať prístup k nástrojom na sledovanie, ktoré spravujú.

Lehota platnosti a skončenia platnosti súborov cookie a iných podobných nástrojov na sledovanie sa môže líšiť v závislosti od životnosti stanovenej vlastníkom alebo príslušným poskytovateľom. Platnosť niektorých z nich sa skončí po ukončení relácie prehliadania používateľom.

Okrem toho, čo je uvedené v opisoch v rámci každej z nižšie uvedených kategórií, môžu používatelia nájsť presnejšie a aktualizované informácie týkajúce sa špecifikácie životnosti, ako aj akékoľvek ďalšie relevantné informácie, napríklad prítomnosť iných nástrojov na sledovanie, v prepojených zásadách ochrany osobných údajov príslušných poskytovateľov tretích strán alebo kontaktovaním vlastníka.

Činnosti, ktoré sú nevyhnutne potrebné na používanie tejto webovej lokality a poskytovanie služby

Táto webová lokalita používa takzvané „technické“ súbory cookie a iné podobné nástroje na sledovanie na vykonávanie činností, ktoré sú nevyhnutne potrebné na používanie alebo poskytovanie služby.

Nástroje na sledovanie od tretích strán

Monitorovanie infraštruktúry;

Tento typ služby umožňuje tejto webovej lokalite monitorovať používanie a správanie jej komponentov, aby bolo možné zlepšiť jej výkonnosť, používanie, údržbu a riešenie problémov.

To, ktoré osobné údaje sa spracúvajú, závisí od vlastností a spôsobu realizácie týchto služieb, ktorých funkciou je filtrovanie činností tejto webovej lokality.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom je monitorovacia služba, ktorú poskytuje spoločnosť Pingdom AB.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Švédsko –;Zásady ochrany osobných údajov.;

Správa stránok prvého kontaktu;a pozývacích stránok;

Tento typ služby pomáha pri vytváraní a správe stránok prvého kontaktu a pozývacích stránok, t.j. stránok určených na prezentáciu produktu alebo služby, kde môžete pridať svoje kontaktné informácie, napríklad e-mailovú adresu.

Spravovanie týchto stránok znamená, že tieto služby budú spracovávať osobné údaje získané prostredníctvom týchto stránok, vrátane údajov o používaní.

Unbounce (Unbounce Marketing Solutions;Inc.)

Unbounce je služba správy stránok prvého kontaktu, ktorú poskytuje spoločnosť Unbounce Marketing Solutions Inc., ktorá tejto webovej lokalite umožňuje získavať e-mailové adresy používateľov, ktorí majú záujem o jej službu.

Služba Unbounce umožňuje vlastníkovi sledovať a analyzovať reakciu používateľa týkajúcu sa prenosu dát na webe alebo správanie používateľa v súvislosti so zmenami štruktúry, textu alebo akejkoľvek inej zložky vytvorených stránok prvého kontaktu.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, e-mailová adresa a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Kanada –;Zásady ochrany osobných údajov.;

Iné činnosti zahŕňajúce používanie;nástrojov na sledovanie

Základné interakcie a funkcie

Táto webová lokalita používa nástroje na sledovanie na aktiváciu základných interakcií a funkcií, čím používateľom umožňuje prístup k vybraným funkciám služby a uľahčuje komunikáciu používateľa s vlastníkom.

Správa značiek;

Tento typ služby pomáha vlastníkovi centralizovaným spôsobom spravovať značky alebo skripty potrebné na tejto webovej lokalite.

To vedie k tomu, že údaje používateľov prechádzajú cez tieto služby, čo môže viesť k uchovávaniu týchto údajov.

Segment (Segment Inc.)

Segment je služba správy značiek, ktorú poskytuje spoločnosť Segment.io, Inc.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Spojené štáty –;Zásady ochrany osobných údajov. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.;

Meranie

Táto webová lokalita používa nástroje na sledovanie na meranie prenosu dát a analýzu správania používateľov s cieľom zlepšiť poskytovanie služby.

Analýzy;

Služby v tejto časti umožňujú vlastníkovi monitorovať a analyzovať prenos dát na webe a môžu sa používať na sledovanie správania používateľov.

Rozšírenie Display Advertising pre službu;Google Analytics (Google Inc.)

Služba Google Analytics na tejto webovej lokalite môže používať reklamu spoločnosti Google založenú na záujmoch, údaje o cieľových skupinách od tretích strán a informácie zo súborov cookie služby DoubleClick s cieľom rozšíriť analýzy o údaje o demografii, záujmoch a interakcii s reklamou.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Spojené štáty –;Zásady ochrany osobných údajov;–;odmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.;

Sledovanie konverzií Google Ads (Google;Inc.)

Sledovanie konverzií Google Ads je analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. a ktorá spája údaje z reklamnej siete Google Ads s aktivitami vykonávanými na tejto webovej lokalite.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Spojené štáty –;Zásady ochrany osobných údajov. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.;

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je webová analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len spoločnosť „Google“). Spoločnosť Google používa získané údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto webovej lokality, na prípravu správ o jej aktivitách a na ich zdieľanie s inými službami spoločnosti Google.

Spoločnosť Google môže získané údaje použiť na uvedenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete do kontextu a ich prispôsobenie.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Spojené štáty –;Zásady ochrany osobných údajov;–;odmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.;

Sledovanie konverzií služby LinkedIn;(LinkedIn Corporation)

Sledovanie konverzií služby LinkedIn je analytická služba poskytovaná spoločnosťou LinkedIn Corporation, ktorá spája údaje z reklamnej siete LinkedIn s činnosťami vykonanými na tejto webovej lokalite.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Spojené štáty –;Zásady ochrany osobných údajov. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.;

Zostavy Google Analytics Demographics;and Interest (Google LLC)

Zostavy Google Analytics Demographics and Interest je funkcia vytvárania zostáv reklamnej siete spoločnosti Google, ktorá sprístupňuje údaje o demografii a záujmoch v rámci služby Google Analytics pre túto webovú lokalitu (demografické údaje znamenajú údaje o veku a pohlaví).

Používatelia môžu odmietnuť používanie súborov cookie spoločnosťou Google na stránke;nastavení reklamy;spoločnosti Google.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie a jedinečné identifikátory zariadení pre reklamu (napríklad ID alebo IDFA inzerenta pre Google).;

Miesto spracúvania: Spojené štáty –;Zásady ochrany osobných údajov;–;odmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.;

Cielenie a reklama

Táto webová lokalita používa nástroje na sledovanie na poskytovanie prispôsobeného marketingového obsahu na základe správania používateľa a na prevádzkovanie, poskytovanie a sledovanie reklamy.

Reklama;

Tento typ služby umožňuje používanie údajov používateľa na účely reklamnej komunikácie zobrazovanej vo forme bannerov a iných reklám na tejto webovej lokalite, podľa možnosti na základe záujmov používateľa.

To neznamená, že na tento účel sa používajú všetky osobné údaje. Informácie a podmienky používania sú uvedené nižšie.

Niektoré z nižšie uvedených služieb môžu používať súbory cookie na identifikáciu používateľov alebo môžu používať techniku behaviorálneho opätovného cielenia, t. j. zobrazovanie reklám prispôsobených záujmom a správaniu používateľa vrátane záujmov a správania, ktoré boli zistené mimo tejto webovej lokality. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných služieb.

Okrem možnosti odmietnutia, ktorú ponúka niektorá z nižšie uvedených služieb, môže používateľ odmietnuť používanie súborov cookie službou tretej strany na;odhlasovacej stránke organizácie Network Advertising Initiative.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Microsoft Corporation.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Spojené štáty –;Zásady ochrany osobných údajov;–;odmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.;

Facebook Audience Network (Facebook,;Inc.)

Facebook Audience Network je reklamná služba, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook, Inc.;Ak sa chcete oboznámiť s používaním údajov spoločnosťou Facebook, pozrite si;Zásady používania údajov spoločnosti Facebook.

Táto webová lokalita môže používať identifikátory mobilných zariadení (vrátane reklamnej identifikácie Androidu alebo reklamného identifikátora pre iOS) a technológie podobné súborom cookie na spúšťanie služby Facebook Audience Network. Jedným zo spôsobov, ako služba Audience Network zobrazuje reklamy, je používanie reklamných preferencií používateľa. Používateľ môže tieto položky spravovať v;nastaveniach reklamy Facebooku.

Používatelia môžu určité cielenie služby Audience Network odmietnuť prostredníctvom príslušných nastavení zariadenia, napríklad prostredníctvom nastavení reklamy zariadenia pre mobilné telefóny, prípadne podľa pokynov v iných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú služby Audience Network.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, jedinečné identifikátory zariadení pre reklamu (ID alebo IDFA inzerenta pre Google) a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Spojené štáty –;Zásady ochrany osobných údajov;–;odmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.;

Opätovný marketing a;behaviorálne cielenie;

Tento typ služby umožňuje tejto webovej lokalite a jej partnerom informovať, optimalizovať a poskytovať reklamu na základe predchádzajúceho používania tejto webovej lokality používateľom.

Táto činnosť sa vykonáva sledovaním údajov o používaní a používaním súborov cookie, informácií, ktoré sa prenášajú k partnerom, ktorí riadia činnosti v rámci opätovného marketingu, a behaviorálneho cielenia.

Okrem možnosti odmietnutia, ktorú ponúka niektorá z nižšie uvedených služieb, môže používateľ odmietnuť používanie súborov cookie službou tretej strany na;odhlasovacej stránke organizácie Network Advertising Initiative.

Opätovný marketing pomocou služby;Google Analytics (Google LLC)

Opätovný marketing pomocou služby Google Analytics je služba opätovného marketingu a behaviorálneho cielenia poskytovaná spoločnosťou Google LLC, ktorá spája činnosť sledovania vykonávanú službou Google Analytics a jej súbormi cookie so sieťou Google Ads a súbormi cookie služby Doubleclik.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Spojené štáty –;Zásady ochrany osobných údajov;–;odmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.;

Opätovné cielenie webových lokalít;spoločnosti LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Opätovné cielenie webových lokalít spoločnosti LinkedIn (LinkedIn Website Retargeting) je služba opätovného marketingu a behaviorálneho cielenia, ktorú poskytuje spoločnosť LinkedIn Corporation a ktorá spája činnosť tejto webovej lokality s reklamnou sieťou spoločnosti LinkedIn.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.;

Miesto spracúvania: Spojené štáty –;Zásady ochrany osobných údajov;–;odmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.;

Ako spravovať preferencie a;poskytnúť alebo odvolať súhlas

Existujú rôzne spôsoby správy preferencií týkajúcich sa nástroja na sledovanie a rôzne spôsoby poskytnutia a odvolania súhlasu, ak je to potrebné:

Používatelia môžu spravovať preferencie týkajúce sa nástrojov na sledovanie priamo z nastavení ich vlastného zariadenia, napríklad zabránením používaniu alebo ukladaniu nástrojov na sledovanie.

Okrem toho vždy, keď je používanie nástrojov na sledovanie založené na súhlase, môžu používatelia poskytnúť alebo odvolať takýto súhlas nastavením svojich preferencií v rámci oznámenia o súboroch cookie alebo príslušnou aktualizáciou takýchto preferencií prostredníctvom príslušnej miniaplikácie preferencií súhlasu, ak je k dispozícii.

Pomocou príslušných funkcií prehliadača alebo zariadenia je tiež možné odstrániť predtým uložené nástroje na sledovanie vrátane tých, ktoré sa používajú na zapamätanie pôvodného súhlasu používateľa.

Iné nástroje na sledovanie v lokálnej pamäti prehliadača sa môžu vymazať odstránením histórie prehľadávania.

Pokiaľ ide o nástroje na sledovanie od akejkoľvek tretej strany, používatelia môžu spravovať svoje preferencie a odvolať svoj súhlas prostredníctvom príslušného prepojenia na odmietnutie (ak je k dispozícii), použitím prostriedkov uvedených v zásadách ochrany osobných údajov tretej strany alebo kontaktovaním tretej strany.

Umiestnenie nastavení nástrojov na;sledovanie

Používatelia môžu napríklad nájsť informácie o spôsobe spravovania súborov cookie v najbežnejšie používaných prehliadačoch na nasledujúcich adresách:

Používatelia môžu spravovať určité kategórie nástrojov na sledovanie používané v mobilných aplikáciách aj odmietnutím prostredníctvom príslušných nastavení zariadenia, ako sú nastavenia reklamy pre mobilné zariadenia alebo nastavenia sledovania vo všeobecnosti (používatelia môžu otvoriť nastavenia zariadenia, zobraziť a vyhľadať príslušné nastavenie).

Osobitné odmietnutia reklám

Bez ohľadu na uvedené skutočnosti sa používatelia môžu riadiť pokynmi služieb;YourOnlineChoices;(EÚ),;Network Advertising Initiative;(USA) a;Digital Advertising Alliance;(USA),;DAAC;(Kanada),;DDAI;(Japonsko) alebo iných podobných služieb. Takéto iniciatívy umožňujú používateľom vybrať si svoje preferencie sledovania pre väčšinu reklamných nástrojov. Vlastník preto odporúča, aby používatelia okrem informácií uvedených v tomto dokumente používali aj tieto zdroje.;

Služba Digital Advertising Alliance ponúka aplikáciu pod názvom;AppChoices, ktorá používateľom pomáha kontrolovať reklamu založenú na záujmoch na mobilných aplikáciách.;

Vlastník a prevádzkovateľ údajov

Performance Fabrics Inc DBA HexArmor;

640 Leffingwell AVE NE;

Grand Rapids Michigan 49505

Kontaktný e-mail vlastníka:privacy@hexarmor.com

Keďže používanie nástrojov na sledovanie od tretích strán prostredníctvom tejto webovej lokality nemôže mať vlastník plne pod kontrolou, akékoľvek konkrétne informácie o nástrojoch na sledovanie od tretích strán sa musia považovať za orientačné. Za účelom získania úplných informácií sa používateľom odporúča, aby si prečítali zásady ochrany osobných údajov príslušných služieb tretích strán uvedených v tomto dokumente.

Vzhľadom na objektívnu zložitosť v oblasti sledovacích technológií sa používateľom odporúča, aby kontaktovali vlastníka v prípade, že chcú získať ďalšie informácie o používaní týchto technológií na tejto webovej stránke.

Vymedzenia pojmov a právne;informácie;

Osobné údaje (alebo údaje)

Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane osobného identifikačného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Údaje o používaní

Informácie získavané automaticky prostredníctvom tejto webovej lokality (alebo služieb tretích strán používaných na tejto webovej lokalite), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov využívaných používateľmi, ktorí používajú túto webovú lokalitu, adresy URI (jednotný identifikátor prostriedku), čas žiadosti, spôsob použitý na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru prijatého v rámci odpovede, číselný kód vyjadrujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajinu pôvodu, funkcie prehliadača a operačný systém používaný používateľom, rôzne časové údaje v rámci návštevy (napr. čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a údaje o prechádzaní aplikáciou s osobitným ohľadom na postupnosť navštívených stránok a ďalšie parametre operačného systému zariadenia a/alebo prostredia IT používateľa.

Používateľ

Osoba používajúca túto webovú lokalitu, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, sa zhoduje s dotknutou osobou.

Dotknutá osoba

Fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú osobné údaje.

Sprostredkovateľ údajov (alebo dozorný;úradník pre ochranu údajov)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako sa uvádza v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ údajov (alebo vlastník)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý, sám alebo spoločne s inými, určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto webovej lokality. Pokiaľ nie je uvedené inak, prevádzkovateľom údajov je vlastník tejto webovej lokality.

Táto webová lokalita (alebo táto aplikácia)

Prostriedky, pomocou ktorých sa získavajú a spracúvajú osobné údaje používateľa.

Služba

Služba poskytovaná touto webovou lokalitou, ako je opísaná v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto lokalite/v tejto aplikácii.

Európska únia (alebo EÚ);

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na Európsku úniu v tomto dokumente zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.;

Súbor cookie

Súbory cookie sú nástroje na sledovanie pozostávajúce z malých súborov údajov uložených v prehliadači používateľa.

Nástroj na sledovanie

Nástroj na sledovanie označuje akúkoľvek technológiu, napríklad súbory cookie, jedinečné identifikátory, webové majáky, vložené skripty, elektronické značky a odtlačky prstov, ktorá umožňuje sledovanie používateľov, napríklad prístupom k informáciám alebo uchovávaním informácií v zariadení používateľa.

Právne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo vypracované na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl.;13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto webovej lokality, pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak.