Niniejszy dokument informuje Użytkowników o technologiach, które pomagają niniejszej Stronie internetowej w osiągnięciu celów opisanych poniżej. Technologie te umożliwiają Właścicielowi dostęp do informacji i ich przechowywanie (na przykład przy użyciu Pliku cookie) lub wykorzystanie zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) w urządzeniu Użytkownika podczas interakcji z niniejszą Stroną internetową.

Dla uproszczenia wszystkie takie technologie są zdefiniowane w tym dokumencie jako „Trackery”, chyba że istnieje powód do rozróżnienia.

Na przykład Pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, lecz termin Pliki cookie w kontekście aplikacji mobilnych byłby nieprecyzyjny, ponieważ stanowią one Tracker oparty na przeglądarce. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin „Pliki cookie” jest używany tylko wtedy, gdy ma on na celu wskazanie konkretnego typu Trackera.

Realizacja niektórych celów, do których wykorzystywane są Trackery, może również wymagać zgody Użytkownika. Po udzieleniu zgody można ją w dowolnym momencie wycofać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Strona internetowa korzysta z Trackerów zarządzanych bezpośrednio przez Właściciela (tzw. Trackerów „strony zawierającej umowę”) i Trackerów, które umożliwiają świadczenie usług przez firmy zewnętrzne (tzw. Trackerów „firmy zewnętrznej”). O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, dostawcy zewnętrzni mogą uzyskać dostęp do zarządzanych przez nich Trackerów.

Okresy ważności i wygaśnięcia Plików cookie i innych podobnych Trackerów mogą się różnić w zależności od okresu użytkowania ustawionego przez Właściciela lub odpowiedniego dostawcę. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania Użytkownika.

Oprócz informacji zawartych w opisach każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą znaleźć bardziej precyzyjne i zaktualizowane informacje dotyczące specyfikacji cyklu eksploatacji, jak również wszelkie inne istotne informacje — takie jak obecność innych Trackerów — w powiązanych politykach prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych lub uzyskać je poprzez kontakt z Właścicielem.

Działania niezbędne do funkcjonowania niniejszej Strony internetowej oraz świadczenia Usługi

Niniejsza Strona internetowa używa tzw. „technicznych” Plików cookie i innych podobnych Trackerów do wykonywania działań, które są niezbędne do funkcjonowania lub świadczenia Usługi.

Trackery firm zewnętrznych

Monitorowanie infrastruktury

Ten typ usługi umożliwia niniejszej Stronie internetowej monitorowanie użytkowania i zachowania jej elementów w celu poprawienia ich działania, obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów.

Wybór Danych osobowych do przetwarzania zależy od cech i sposobu wdrożenia tych usług, których zadaniem jest filtrowanie działań niniejszej Strony internetowej.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom to usługa monitorowania świadczona przez firmę Pingdom AB.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Szwecja — polityka prywatności.

Zarządzanie stroną docelową i stroną zaproszeń

Ten typ usługi pomaga w tworzeniu i zarządzaniu stroną docelową i stroną zaproszeń, tj. stronami prezentacji produktu lub usługi, na których można podać informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail.

Zarządzanie tymi stronami oznacza, że usługi te będą obsługiwać Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron, w tym Dane dotyczące użytkowania.

Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.)

Unbounce to usługa zarządzania stroną docelową świadczona przez firmę Unbounce Marketing Solutions Inc., która umożliwia niniejszej Stronie internetowej zbieranie adresów e-mail użytkowników zainteresowanych usługą.

Usługa Unbounce umożliwia Właścicielowi śledzenie i analizowanie reakcji Użytkownika dotyczącej ruchu w sieci Web lub zachowania w odniesieniu do zmian struktury, tekstu lub innych elementów utworzonych stron docelowych.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie, adres e-mail i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Kanada — polityka prywatności.

Inne działania związane z wykorzystaniem Trackerów

Podstawowe interakcje i funkcje

Niniejsza Strona internetowa używa Trackerów w celu zagwarantowania podstawowych interakcji i funkcji, co umożliwia Użytkownikom dostęp do wybranych funkcji Usługi i ułatwia komunikację Użytkownika z Właścicielem.

Zarządzanie znacznikami

Ten typ usługi pomaga Właścicielowi zarządzać niezbędnymi znacznikami lub skryptami na niniejszej Stronie internetowej w sposób scentralizowany.

Powoduje to przepływ Danych Użytkowników przez te usługi, co potencjalnie może prowadzić do przechowywania tych Danych.

Segment (Segment Inc.)

Segment to usługa służąca do zarządzania znacznikami, która jest świadczona przez firmę Segment.io, Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Pomiar

Niniejsza Strona internetowa używa Trackerów do pomiaru ruchu i analizy zachowań Użytkowników w celu doskonalenia Usługi.

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci Web oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Rozszerzenie Display Advertising dla Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics na tej Stronie internetowej może używać reklam Google opartych na zainteresowaniach, danych odbiorców firm zewnętrznych oraz informacji z Pliku cookie DoubleClick w celu rozszerzenia analizy danych demograficznych, zainteresowań i interakcji w zakresie reklam.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — polityka prywatnościrezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Śledzenie konwersji Google Ads (Google Inc.)

Śledzenie konwersji Google Ads to usługa analityczna oferowana przez firmę Google Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami wykonywanymi na tej Stronie internetowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa służąca do analizy internetowej oferowana przez firmę Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania sposobów korzystania z niniejszej Strony internetowej w celu przygotowywania raportów na temat jej działalności i udostępniania ich innym usługom Google.

Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstowego tworzenia i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — polityka prywatnościrezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Śledzenie konwersji LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Śledzenie konwersji LinkedIn to usługa analityczna oferowana przez LinkedIn Corporation, która łączy dane z sieci reklamowej LinkedIn z działaniami prowadzonymi na tej Stronie internetowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Raporty Google Analytics Demographics and Interests (Google LLC)

Raporty Google Analytics Demographics and Interests to funkcja usługi Google Advertising Reporting, która udostępnia Dane dotyczące demografii i zainteresowań w Google Analytics dla tej Strony internetowej (dane demograficzne oznaczają Dane dotyczące wieku i płci).

Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z Plików cookie przez Google, odwiedzając stronę ustawień reklam Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i unikatowe identyfikatory urządzeń dla reklam (np. identyfikator reklamodawcy Google lub IDFA).

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — polityka prywatnościrezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Targetowanie i reklama

Niniejsza Strona internetowa używa Trackerów do dostarczania spersonalizowanych treści marketingowych w oparciu o zachowanie Użytkownika oraz do obsługi, wyświetlania i śledzenia reklam.

Reklama

Ten typ usługi pozwala na wykorzystanie Danych użytkownika do komunikacji reklamowej w postaci banerów i innych reklam na tej Stronie internetowej w oparciu o zainteresowania Użytkownika.

Nie oznacza to, że wszystkie Dane osobowe są wykorzystywane do tego celu. Poniżej przedstawiono informacje i warunki użytkowania.

Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą używać Plików cookie do identyfikacji Użytkowników lub korzystać z techniki retargetowania behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym zainteresowań i zachowań wykrytych poza niniejszą Stroną internetową. Więcej informacji można znaleźć w naszych politykach prywatności dotyczących poszczególnych usług.

Oprócz możliwości rezygnacji zapewnianej przez poniższe usługi Użytkownik może cofnąć zgodę na korzystanie z Plików cookie przez firmę zewnętrzną, odwiedzając stronę służącą do rezygnacji Network Advertising Initiative.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising to usługa reklamowa świadczona przez firmę Microsoft Corporation.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — polityka prywatnościrezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network to usługa reklamowa oferowana przez firmę Facebook, Inc. W celu zrozumienia sposobu korzystania z Danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z polityką ochrony danych firmy Facebook.

Niniejsza Strona internetowa może używać identyfikatorów dla urządzeń mobilnych (w tym odpowiednio Android Advertising ID lub Advertising Identifier dla iOS) oraz technologii podobnych do Plików cookie w celu uruchomienia usługi Facebook Audience Network. Jednym ze sposobów wyświetlania reklam przez Audience Network jest korzystanie z preferencji Użytkownika dotyczących reklam. Użytkownik może dostosować tę opcję w ustawieniach reklam w serwisie społecznościowym Facebook.

Użytkownicy mogą zrezygnować z targetowania w usłudze Audience Network za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam urządzeń dla telefonów komórkowych, lub poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami w innych sekcjach dotyczących usługi Audience Network w niniejszej polityce prywatności (w zależności od dostępności).

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie, unikatowe identyfikatory urządzeń dla reklam (np. identyfikator reklamodawcy Google lub IDFA) i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — polityka prywatnościrezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten typ usługi umożliwia niniejszej Stronie internetowej i jej partnerom informowanie, optymalizację i obsługę reklam w oparciu o sposób korzystania z niniejszej Strony internetowej przez Użytkownika w przeszłości.

To działanie jest możliwe dzięki śledzeniu Danych dotyczących użytkowania oraz wykorzystaniu Plików cookie do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom, zarządzającym działaniami w zakresie remarketingu i targetowania behawioralnego.

Oprócz możliwości rezygnacji zapewnianej przez poniższe usługi Użytkownik może cofnąć zgodę na korzystanie z Plików cookie przez firmę zewnętrzną, odwiedzając stronę służącą do rezygnacji Network Advertising Initiative.

Remarketing w Google Analytics (Google LLC)

Remarketing w Google Analytics to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego oferowana przez Google LLC, która łączy aktywność w zakresie śledzenia prowadzonego przez usługę Google Analytics i jej Pliki cookie z siecią reklamową Google Ads i Plikiem cookie usługi Doubleclick.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — polityka prywatnościrezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

LinkedIn Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Retargeting to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego oferowana przez LinkedIn Corporation, która łączy aktywność niniejszej Strony internetowej z siecią reklamową LinkedIn.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — polityka prywatnościrezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Jak zarządzać preferencjami i udzielać lub wycofywać zgodę

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi z Trackerem oraz udzielania i wycofywania zgody w stosownych przypadkach:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami odnoszącymi się do Trackerów bezpośrednio z poziomu ustawień własnego urządzenia, na przykład poprzez zapobieganie używaniu lub przechowywaniu Trackerów.

Gdy korzystanie z Trackerów odbywa się na podstawie zgody, Użytkownicy mogą udzielić lub wycofać taką zgodę poprzez ustawienie swoich preferencji w komunikacie o Plikach cookie lub poprzez zaktualizowanie takich preferencji za pomocą odpowiedniego widgetu preferencji dotyczących zgody (jeśli jest dostępny).

Za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia możliwe jest również usunięcie wcześniej zapisanych Trackerów, w tym tych używanych do zapamiętania wstępnej zgody Użytkownika.

Inne Trackery w pamięci lokalnej przeglądarki można usunąć poprzez usunięcie historii przeglądania.

W odniesieniu do wszystkich Trackerów firm zewnętrznych Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofywać swoją zgodę za pośrednictwem powiązanego łącza do rezygnacji (jeśli jest ono dostępne), przy użyciu środków wskazanych w polityce prywatności firmy zewnętrznej lub poprzez kontakt z firmą zewnętrzną.

Gdzie można znaleźć ustawienia Trackerów

Użytkownicy mogą, np. znaleźć informacje na temat zarządzania Plikami cookie w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami:

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami Trackerów używanych w aplikacjach mobilnych poprzez rezygnację za pomocą odpowiednich ustawień, takich jak ustawienia reklam urządzenia w przypadku urządzeń mobilnych lub ogólnie ustawienia śledzenia (Użytkownicy mogą otwierać ustawienia urządzenia, wyświetlać i szukać odpowiednich ustawień).

Rezygnacje charakterystyczne dla branży reklamowej

Bez względu na powyższe Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (Stany Zjednoczone) oraz Digital Advertising Alliance (Stany Zjednoczone), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Takie inicjatywy umożliwiają Użytkownikom wybór preferencji śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Właściciel zaleca, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Digital Advertising Alliance zapewnia aplikację o nazwie AppChoices, która pomaga Użytkownikom kontrolować reklamy oparte na zainteresowaniu w aplikacjach mobilnych.

Właściciel i Administrator danych

Performance Fabrics Inc DBA HexArmor

640 Leffingwell AVE NE

Grand Rapids Michigan 49505

Adres e-mail osoby kontaktowej: privacy@hexarmor.com

W związku z tym, że korzystanie z Trackerów firm zewnętrznych za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej nie może być w pełni kontrolowane przez Właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do Trackerów firm zewnętrznych należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania kompletnych informacji Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z politykami prywatności odpowiednich usług firm zewnętrznych wymienionych w niniejszym dokumencie.

Biorąc pod uwagę złożoność technologii śledzenia, zachęca się Użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z takich technologii przez niniejszą Stronę internetową.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami — w tym osobisty numer identyfikacyjny — umożliwiają identyfikację lub zapewniają możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej (lub usług firm zewnętrznych wykorzystywanych na niniejszej Stronie internetowej), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Strony internetowej, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda używana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku odebranego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itd.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i system operacyjny używany przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu każdej wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki poruszania się po Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzonych stron oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z niniejszej Strony internetowej, której Dane, o ile nie określono inaczej, pokrywają się z informacjami o Podmiocie danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane (lub Podmiot nadzorujący dane)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający Dane osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z niniejszej Strony internetowej. O ile nie określono inaczej, Administratorem danych jest Właściciel niniejszej Strony internetowej.

Niniejsza Strona internetowa (lub niniejsza Aplikacja)

Środki, za pomocą których gromadzone i przetwarzane są Dane osobowe Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez niniejszą Stronę internetową, jak opisano w powiązanych warunkach (jeśli są dostępne) oraz na tej Stronie/w Aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia w tym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Plik cookie

Pliki cookie to Trackery składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Tracker

Tracker oznacza dowolną technologię — np. Pliki cookie, unikatowe identyfikatory, sygnalizatory sieci Web, wbudowane skrypty, znaczniki elektroniczne i odciski palców — która umożliwia śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez dostęp do informacji lub ich przechowywanie na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie przepisów różnych aktów prawnych, w tym art. 13/14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do niniejszej Strony internetowej, o ile nie określono inaczej w tym dokumencie.