Dette nettstedet samler inn enkelte personlige data fra brukerne.

Dette dokumentet kan skrives ut ved å bruke utskriftskommandoene i nettleserinnstillingene.

Eier og dataansvarlig

Performance Fabrics Inc DBA HexArmor

640 Leffingwell AVE NE

Grand Rapids Michigan 49505

Eierens e-postadresse for kontakt: privacy@hexarmor.com

Typer innsamlede data

Dette er blant typene personopplysninger dette nettstedet samler inn, enten selv eller gjennom tredjeparter. Informasjonskapsler, unike enhetsidentifikatorer for annonser (for eksempel Google Advertiser ID eller IDFA), e-postadresse, fornavn, etternavn, telefonnummer, firmanavn, yrke, land, postnummer, adresse.

Komplette detaljer om hver type personopplysninger som samles inn er å finne i sine egne avsnitt i disse retningslinjene for personvern eller i bestemte tekster med forklaringer som vises før innsamlingen av data.

Personopplysninger brukeren har oppgitt frivillig eller, i tilfellet bruksdata, som samles inn automatisk under bruk av dette nettstedet.

Med mindre annet spesifiseres, er alle data du blir bedt om på dette nettstedet obligatoriske, og hvis du ikke oppgir dem kan det hende det vil være umulig for dette nettstedet å tilby tjenestene. I tilfeller der dette nettstedet spesifikt oppgir at enkelte data ikke er obligatoriske, står brukerne fritt til ikke å oppgi disse dataene uten at det får konsekvenser for tjenestens tilgjengelighet eller funksjoner.

Brukere som er usikre på hvilke personopplysninger som er obligatoriske, må gjerne ta kontakt med eieren.

Alt av dette nettstedets, eierens eller tredjeparters bruk av informasjonskapsler eller andre sporingsverktøy, er for å levere tjenestene brukeren har bedt om, i tillegg til alle andre formål som beskrevet i dette dokumentet og i retningslinjene for informasjonskapsler (om tilgjengelig).

Brukere er ansvarlige for eventuelle tredjeparts personopplysninger som samles inn, publiseres eller deles gjennom dette nettstedet, og bekrefter at de har tredjepartens samtykke til å levere til å gi dataene til eieren.

Modus og sted for behandling av dataene

Behandlingsmetoder

Eieren skal iverksette tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, deling, endring eller uautorisert destruering av dataene.

Databehandlingen utføres med datamaskiner og/eller IT-aktiverte verktøy, i henhold til organisatoriske prosedyrer og modi som er strengt relatert til de angitte formålene. I tillegg til eieren kan dataene i noen tilfeller være tilgjengelige for bestemte typer databehandlere som er involvert i driften av dette nettstedet (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (for eksempel tredjeparters tekniske tjenesteleverandører, postbud, leverandører av vertstjenester, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) som er utnevnt (om nødvendig) som databehandlere av eieren. Du kan når som helst be eieren om en oppdatert liste over disse partene.

Juridisk grunnlag for behandling

Eieren kan behandle personopplysninger knyttet brukere hvis ett av følgende gjelder:

 • Brukeren har gitt samtykke for ett eller flere bestemte formål. Merk: I noen rettskretser kan eieren ha lov til å behandle personopplysninger frem til brukeren motsetter seg slik behandling («avmelding»), uten å først ha innhentet samtykke eller ha noe annet juridisk grunnlag. Dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysningene er underlagt europeiske lover om databeskyttelse:
 • Opplysninger må oppgis for å oppfylle en avtale med brukeren, eller for eventuelle kontraktsmessige forpliktelser fra før avtalen ble inngått
 • Behandlingen kreves for å overholde en juridisk forpliktelse eieren er gjenstand for
 • Behandlingen er relatert til en oppgave som utføres av allmenne hensyn eller i utøvelsen av offisiell myndighet som eieren har fått
 • Behandlingen kreves i forbindelse med de legitime interessene til eieren eller en tredjepart

I alle tilfeller vil eieren gjerne bidra til å avklare det spesifikke juridiske grunnlaget for behandlingen, og særlig hvorvidt utlevering av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Sted

Dataene behandles på eierens kontorer og alle andre steder der partene som er involvert i behandlingen befinner seg.

Avhengig av hvor brukeren befinner seg, kan dataoverføringer innebære overføring av brukerens personopplysninger til et annet land enn brukerens eget land. Brukere som ønsker mer informasjon om stedet der slike overførte data behandles, kan sjekke avsnittet med detaljer om behandling av personopplysninger.

Brukere har også rett til mer informasjon om det juridiske grunnlaget for dataoverføring til et land utenfor EU eller til en internasjonal organisasjon som er underlagt internasjonal stats- og statsforvaltningsrett eller er opprettet av to eller flere land, som for eksempel FN, og om sikkerhetstiltakene eieren har iverksatt for å beskytte dataene.

Hvis noen slik overføring skulle skje, kan brukere finne ut mer ved å sjekke de relevante avsnittene i dette dokumentet eller spørre eieren ved å bruke kontaktinformasjonen i kontaktdelen.

Oppbevaringstid

Personopplysninger skal behandles og lagres så lenge de kreves til formålet de ble samlet inn for.

Derfor:

 • skal personopplysninger som samles inn for formål relatert til oppfyllelsen av en kontrakt mellom eieren og brukeren, oppbevares inntil en slik kontrakt er oppfylt i sin helhet.
 • skal personopplysninger som samles inn i forbindelse med eierens legitime interesser oppbevares så lenge de trengs for å oppfylle slike formål. finner brukere spesifikk informasjon om de legitime interessene til eieren i de relevante avsnittene i dette dokumentet, eller ved å kontakte eieren.

kan eieren ha lov til å oppbevare personopplysninger i en lengre periode dersom brukeren har gitt samtykke til slik behandling, så lenge samtykket ikke trekkes tilbake. Videre kan eieren være forpliktet til å oppbevare personopplysninger i en lengre periode når det kreves for å oppfylle en juridisk forpliktelse, eller etter ordre fra en myndighet.

Personopplysningene skal slettes når oppbevaringsperioden utløper. Retten til tilgang, retten til sletting, retten til retting og retten til å flytte data kan ikke benyttes etter at oppbevaringsperioden er utløpt.

Formålene med behandling

Dataene som samles inn om brukeren for at eieren skal kunne levere tjenesten, overholde juridiske forpliktelser, svare på forespørsler fra myndighetene, beskytte rettighetene og interessene sine (eller rettighetene og interessene til tredjeparter), oppdage skadelig eller bedragersk aktivitet, i tillegg til følgende: Annonsering, kodebehandling, gjentatt markedsføring og målretting av atferd, overvåking av infrastruktur, behandling av mål- og invitasjonssider, samhandling med livechatt-plattformer, kontakte brukeren og administrere brukerdatabasen.

Hvis brukeren ønsker spesifikk informasjon om personopplysningene som brukes til hvert formål, er dette å finne i avsnittet «Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger».

Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger

Personopplysninger samles inn for følgende formål og med følgende tjenester:

Annonsering

Denne typen tjeneste gjør at brukerdataene kan brukes til kommunikasjonsannonser som vises i form av bannere og andre annonser på dette nettstedet, potensielt basert på brukerens interesser.

Dette betyr ikke at alle personopplysninger brukes til dette. Informasjon og vilkår for bruk vises nedenfor.

Noen av tjenestene nedenfor kan bruke informasjonskapsler til å identifisere brukere, eller de kan bruke teknikken for gjentatt målretting av atferd, dvs. vise annonser tilpasset til brukerens interesser og atferd, inkludert det som oppdages utenfor dette nettstedet. Sjekk de aktuelle tjenestenes retningslinjer for personvern for mer informasjon.

I tillegg til avmeldingstjenestene som tilbys av enkelte av tjenestene nedenfor, kan brukeren melde seg ut av en tredjeparts tjeneste ved å besøke Network Advertising Initiatives avmeldingstjeneste.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising er en annonseringstjeneste som leveres av Microsoft Corporation.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network er en annonseringstjeneste som leveres av Facebook, Inc. Se Facebooks retningslinjer for data hvis du ønsker å vite hvordan Facebook bruker data.

Dette nettstedet kan bruke identifikatorer for mobile enheter (inkludert henholdsvis Android Advertising ID eller Advertising Identifier for iOS) og teknologi som ligner på informasjonskapsler for å drive tjenesten Facebook Audience Network. En av måtene Audience Network viser annonser på, er ved å benytte seg av brukerens preferanser for annonser. Brukeren kan styre dette i annonseinnstillingene for Facebook.

Brukere kan melde seg av fra noe Audience Network-målretting i innstillingene på enheten som brukes, for eksempel innstillingene for annonsering på mobiltelefoner, eller ved å følge instruksjonene i andre Audience Network-relaterte innstillinger i disse retningslinjene for personvern (om relevant).

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, enhets-IDer for annonsering (for eksempel Google Advertiser ID eller IDFA), bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

Analyser

Tjenestene i denne delen gjør at eieren kan overvåke og analysere nettrafikk, og de kan også brukes til å spore brukeratferd.

Display Advertising extension for Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics på dette nettstedet kan bruke Googles interessebaserte annonsering, tredjeparts målgruppedata og informasjon fra DoubleClick Cookie til å utvide analyser med data om demografi, interesser og samhandling med annonser.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

Google Ads conversion tracking (Google Inc.)

Google Ads conversion tracking er en analysetjeneste levert av Google Inc., og knytter data fra Google Ads’ annonseringsnettverk til handlinger som utføres på dette nettstedet.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvern. Privacy Shield-deltaker.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google Inc. («Google»). Google bruker de innsamlede dataene til å spore og overvåke bruken av dette nettstedet, forberede rapporter om aktivitetene på det og dele dem med andre Google-tjenester.

Google kan bruke de innsamlede dataene til å kontekstualisere og skreddersy annonsene i sitt eget annonseringsnettverk.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

LinkedIn conversion tracking (LinkedIn Corporation)

LinkedIn conversion tracking er en analysetjeneste levert av LinkedIn Corporation, og knytter data fra LinkedIns annonseringsnettverk til handlinger som utføres på dette nettstedet.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvern. Privacy Shield-deltaker.

Google Analytics Demographics and Interests reports (Google LLC)

Google Analytics Demographics and Interests reports er en funksjon i Google Advertising Reporting som gjør demografi- og interessedata tilgjengelig i Google Analytics for dette nettstedet (demografidata betyr informasjon om alder og kjønn).

Brukere kan reservere seg mot Googles bruk av informasjonskapsler ved å besøke annonseinnstillingene i Google.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler: unike enhets-IDer for annonsering (for eksempel Google Advertiser ID eller IDFA).

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

Kontakte brukeren

Kontaktskjema (dette nettstedet)

Ved å fylle ut kontaktskjemaet med opplysningene sine, gir brukeren dette nettstedet tillatelse til å bruke disse detaljene til å svare på forespørsler om informasjon, tilbud eller andre former for forespørsler som står oppført i overskriften på skjemaet.

De behandlede personopplysningene: firmanavn, land, e-postadresse, fornavn, etternavn, telefonnummer, yrke, postnummer.

E-postliste eller nyhetsbrev (dette nettstedet)

Når brukeren registrerer seg for e-postlisten eller nyhetsbrevet, legges brukerens e-postadresse til i kontaktlisten til de som mottar e-postmeldinger med kommersiell eller salgsfremmende informasjon om dette nettstedet. E-postadressen din kan også bli lagt til på denne listen når du registrerer deg på dette nettstedet eller etter at du har gjennomført et kjøp.

De behandlede personopplysningene: adresse, firmanavn, e-postadresse, fornavn, etternavn.

Overvåking av infrastruktur

Med denne typen tjeneste kan nettstedet overvåke bruken og atferden av komponentene på nettstedet for å forbedre ytelse, drift, vedlikehold og feilsøking.

Hvilke personopplysninger som behandles, avhenger av egenskapene og modusen for implementering av disse tjenestene, som har som funksjon å filtrere aktivitetene på dette nettstedet.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom er en overvåkingstjenestene som leveres av Pingdom AB.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, bruksdata.

Sted der de behandles: Sverige – Retningslinjer for personvern.

Samhandling med livechat-plattformer

Med denne typen tjeneste kan brukeren samhandle med tredjeparters livechat-plattformer direkte fra sidene på dette nettstedet, for å kontakte eller bli kontaktet av støttetjenesten på dette nettstedet.

Hvis en av disse tjenestene er installert, kan de samle inn data om surfing og bruk på sidene der den er installert, selv om brukeren ikke bruker tjenesten aktivt. I tillegg kan det hende av samtalene fra livechatten loggføres.

Zendesk Chat (Zendesk, Inc.)

Zendesk Chat er en tjeneste for samhandling med livechat-plattformen Zendesk, som leveres av Zendesk, Inc.

Personopplysninger som behandles: e-postadresse.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvern. Privacy Shield-deltaker.

Behandle mål- og invitasjonssider

Denne typen tjeneste hjelper med å bygge og behandle mål- og invitasjonssider, dvs. sider som brukes til å presentere et produkt eller en tjeneste, der du kan legge til kontaktinformasjon som e-postadresse og lignende.

Behandling av disse sidene betyr at disse tjenestene vil behandle personopplysninger som samles inn via sidene, inkludert bruksdata.

Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.)

Unbounce er en tjeneste for behandling av målsider, som drives av Unbounce Marketing Solutions Inc., og som gjør at dette nettstedet kan samle inn e-postadressene til brukere som er interessert i tjenestene på det.

Med Unbounce kan eieren spore og analysere brukerens respons på nettrafikk eller atferd relatert til endringer i strukturen, teksten eller noen annen komponent på de opprettede målsidene.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, e-postadresse, bruksdata.

Sted der de behandles: Canada – Retningslinjer for personvern.

Gjentatt markedsføring og målretting av atferd

Med denne typen tjenester kan dette nettstedet og partnere av nettstedet informere, optimalisere og levere annonser basert på brukerens tidligere bruk av dette nettstedet.

Denne aktiviteten gjennomføres ved å spore bruksdata og gjennom bruk av informasjonskapsler, informasjons som overføres til partnere som styrer aktiviteter relatert til gjentatt markedsføring og målretting av atferd.

Noen tjenester tilbyr et gjentatt markedsføring basert på e-postadresselister.

I tillegg til avmeldingstjenestene som tilbys av enkelte av tjenestene nedenfor, kan brukeren melde seg ut ved å besøke Network Advertising Initiatives avmeldingstjeneste.

Brukere kan melde seg av fra noe visse annonseringsfunksjoner i innstillingene på enheten som brukes, for eksempel de generelle innstillingene for annonsering på mobiltelefoner.

Remarketing with Google Analytics (Google LLC)

Remarketing with Google Analytics er en tjeneste for gjentatt markedsføring og målretting av atferd levert av Google LLC, og kobler sporingsatferden utført av Google Analytics og Google Analytics’ informasjonskapsler til Google Ads’ annonseringsnettverk og Doubleclick Cookie.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting er en tjeneste for gjentatt markedsføring og målretting levert av LinkedIn Corporation, og knytter aktiviteten på dette nettstedet til LinkedIns annonseringsnettverk.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

Kodebehandling

Denne typen tjeneste hjelper eieren med å behandle kodene eller skriptene som trengs på dette nettstedet på en sentralisert måte.

Dette fører til at brukernes data strømmer gjennom disse tjenestene, og at de potensielt vil oppbevare dem.

Segment (Segment Inc.)

Segment er en kodebehandlingstjeneste som leveres av Segment.io, Inc.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvern. Privacy Shield-deltaker.

Behandling av brukerdatabaser

Med denne typen tjeneste kan eieren bygge brukerprofiler ved å starte fra en e-postadresse, et personlig navn eller annen informasjon som brukeren oppgir til dette nettstedet, i tillegg til å spore brukeraktivitet via analysefunksjoner. Personopplysningene kan også matches med offentlig tilgjengelig informasjon om brukeren (for eksempel en profil på sosiale medier) og brukes til å bygge private profiler som eieren kan vise og bruke for å forbedre dette nettstedet.

Noen av disse tjenestene kan også gjøre det mulig å sende e-poster til brukeren til bestemte tider, for eksempel e-poster basert på spesifikke handlinger utført på dette nettstedet.

Salesforce Sales Cloud (salesforce.com, inc.)

Salesforce Sales Cloud er en tjeneste for behandling av brukerdatabaser og leveres av salesforce.com, inc.

Personopplysninger som behandles: ulike typer data, som spesifisert i tjenestens retningslinjer for personvern.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvern. Privacy Shield-deltaker.

Pardot (Salesforce.com, inc.)

Pardot er en tjeneste for behandling av brukerdatabaser og leveres av Salesforce.com, inc.

Personopplysninger som behandles: ulike typer data, som spesifisert i tjenestens retningslinjer for personvern.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvern. Privacy Shield-deltaker.

Brukernes rettigheter

Brukere kan utøve visse rettigheter knyttet til dataene eieren behandler om dem.

Brukerne har særlig rett til følgende:

 • Trekke tilbake samtykket når som helst. Brukere har rett til å trekke tilbake samtykke i tilfeller der de tidligere har gitt samtykke til behandlingen av personopplysningene.
 • Motsette seg mot behandling av dataene. Brukere har rett til å motsette seg mot behandling av dataene deres hvis behandlingen gjennomføres på et annet juridisk grunnlag enn samtykke. Du finner ytterligere detaljer om dette i et eget avsnitt nedenfor.
 • Tilgang til dataene. Brukere har rett til å vite om dataene deres har blitt behandlet av eieren, få informasjon om visse aspekter ved behandlingen og få en kopi av dataene som behandles.
 • Bekrefte og be om retting. Brukere har rett til å bekrefte nøyaktigheten av dataene deres, og til å be om å få dem oppdatert eller rettet.
 • Begrense behandlingen av dataene. Brukere har retten til å begrense behandlingen av dataene deres under visse omstendigheter. I dette tilfellet vil eieren ikke behandle dataene deres for noe annet formål enn å oppbevare dem.
 • Få personopplysningene slettet eller på annen måte fjernet. Brukere har retten til å kreve at eieren sletter dataene deres under visse omstendigheter.
 • Motta dataene og få dem overført til en annen dataansvarlig. Brukere har rett til å be om å få dataene sine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og, om det er teknisk mulig, få dem overført til en annen dataansvarlig uten hindringer. Denne bestemmelsen gjelder hvis dataene behandles automatisk og behandlingen er basert på brukerens samtykke, i en kontrakt som brukeren er en del av eller har forpliktelser i forkant av.
 • Levere en klage. Brukere har rett til å levere en klage til tilsynsmyndighetene for saker relatert til databeskyttelse.

Detaljer om retten til å motsette seg mot behandling

I tilfeller der personopplysninger behandles av allmenne hensyn, i utøvelsen av offisiell myndighet som eieren har fått eller i forbindelse med de legitime interessene til eieren, kan brukere motsette seg mot slik behandling ved å begrunne hvorfor brukerens spesielle situasjon rettferdiggjør å nekte behandlingen.

Brukeren må imidlertid være klar over at man når som helst kan motsette seg mot behandling av personopplysninger for direkte markedsføringsformål, uten å gi noen begrunnelse. Brukere som ønsker å vite om eieren behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, bes sjekke de relevante avsnittene i dette dokumentet.

Slik benytter du deg av disse rettighetene

Brukeren kan benytte seg av rettighetene sine ved å ta direkte kontakt med eieren ved hjelp av kontaktinformasjonen i dette dokumentet. Det er helt gratis å be om å benytte seg av disse rettighetene, og eieren vil behandle enhver slik forespørsel så raskt som mulig og senest innen en måned.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker sporere. Brukere som ønsker mer informasjon kan lese retningslinjene for informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon om innsamling og behandling av data

Rettslige skritt

Brukerens personopplysninger kan brukes til juridiske formål av eieren i retten, eller i forberedelsene til å gå til rettslige skritt som følge av upassende bruk av dette nettstedet eller de relaterte tjenestene.

Brukeren erklærer å være klar over at eieren kan være nødt til å avsløre personopplysninger ved forespørsler fra myndighetene.

Ytterligere informasjon om brukerens personopplysninger

I tillegg til informasjonen i disse retningslinjene for personvern, kan dette nettstedet ved forespørsel fra brukeren gi ytterligere og kontekstuell informasjon om bestemte tjenester eller innsamling og behandling av personopplysninger.

Systemlogger og vedlikehold

Dette nettstedet og eventuelle tredjepartstjenester kan samle inn filer som registrerer samhandling med dette nettstedet (systemlogger), og bruke andre personopplysninger (for eksempel IP-adresse) i forbindelse med drift og vedlikehold.

Informasjon som ikke er inkludert i disse retningslinjene

Brukere kan når som helst be eieren om mer informasjon om innsamling eller behandling av personopplysninger. Se kontaktinformasjonen i begynnelsen av dette dokumentet.

Slik behandles «Do Not Track»-forespørsler

Dette nettstedet støtter ikke «Do Not Track»-forespørsler.

Hvis du ønsker å finne ut om noen av nettstedets tredjepartstjenester støtter «Do Not Track»-forespørsler, ber vi deg lese tredjepartenes retningslinjer for personvern.

Endringer i disse retningslinjene for personvern

Eieren forbeholder seg retten til å når som helst gjøre endringer i disse retningslinjene for personvern ved å varsle brukerne på denne siden og potensielt på dette nettstedet og/eller, i den grad det er teknisk og juridisk mulig, ved å sende brukere et varsel via eventuell kontaktinformasjon eieren har tilgang til. Det anbefales på det sterkeste å sjekke denne siden ofte for å sjekke datoen for siste endring nederst på siden.

Hvis endringene påvirker behandling relatert til aktiviteter som gjennomføres på grunnlag av brukerens samtykke, må eieren hente inn nytt samtykke fra brukeren (der det kreves).

Definisjoner og juridiske referanser

Personopplysninger (eller personlige data)

All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personnummer – som gjør det mulig å identifisere en fysisk person.

Bruksdata

Informasjon som samles inn automatisk via dette nettstedet (eller tredjeparts tjenester som brukes på dette nettstedet), som kan inkludere: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukerne bruker på dette nettstedet, URI-adressene, forespørselens tidspunkt, metoden som ble brukt til å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen som ble mottatt som svar, den numeriske koden som indikerer statusen til serverens svar (vellykket, feil osv.), opprinnelsesland, funksjonene i nettleseren og operativsystemet brukeren bruker, detaljer om tid for hvert besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i appen) og detaljene om banen som følges i appen med spesiell referanse til rekkefølgen sider ble besøkt i, og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker

Personen som bruker dette nettstedet og, om ikke annet spesifiseres, sammenfaller med den registrerte.

Den registrerte

Den fysiske personen personopplysningene tilhører.

Databehandler (eller datakontrollør)

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå, eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den dataansvarlige, som beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

Dataansvarlig (eller eier)

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå, eller annet organ som, enten alene eller sammen med andre, fastslår formålene og metodene for behandlingen av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltak knyttet til drift og bruk av dette nettstedet. Den dataansvarlige er eieren av dette nettstedet, med mindre annet er spesifisert.

Dette nettstedet (eller denne appen)

Måten brukerens personopplysninger ble samlet inn og behandlet på.

Tjeneste

Tjenesten som leveres av dette nettstedet, som beskrevet i de relative vilkårene (om tilgjengelig) og på dette nettstedet / i denne appen.

Den Europeiske Union (eller EU)

Med mindre annet er spesifisert, inkluderer alle henvisninger til EU i dette dokumentet alle nåværende medlemsland I EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Informasjonskapsler

Små datasett som lagret på brukerens enhet.

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen har blitt laget basert på bestemmelsene i flere forskrifter, inkludert paragraf 13/14 i forskrift (EU) 2016/679 (personvernforordningen).

Denne personvernerklæringen gjelder utelukkende for dette nettstedet, med mindre annet oppgis i dette dokumentet.

Siste oppdatering: 21. august 2020

iubenda er vert for dette innholdet, og samler inn kun personopplysningene som absolutt er nødvendige for for å levere det.