Dette dokumentet informerer brukeren om teknologien dette nettstedet bruker til å oppnå formålene som beskrives nedenfor. Slik teknologi gjør at eieren kan få tilgang til og oppbevare informasjon (for eksempel ved å bruke en informasjonskapsel) eller bruke ressurser (for eksempel ved å kjøre et skript) på brukerens enhet mens brukeren benytter seg av dette nettstedet.

For enkelthets skyld defineres slik teknologi som «sporinger» i dette dokumentet – med mindre det er grunn til å dele det opp.

Selv om informasjonskapsler for eksempel kan brukes i nettlesere både på datamaskiner og mobile enheter, vil det være unøyaktig å snakke om informasjonskapsler for mobilapper da det er snakk om nettleserbaserte sporinger. I dette dokumentet brukes derfor termen informasjonskapsler i tilfeller der det betyr nettopp sporing i nettlesere.

Noen av formålene sporere brukes til, kan også kreve samtykke fra brukeren. Brukere som gir samtykke, står fritt til å trekke det tilbake når som helst ved å følge instruksjonene i dette dokumentet.

Dette nettstedet brukere sporere som behandles direkte av eieren (såkalte «førsteparts» sporere) og sporere som gjør det mulig å levere tjenestene til en tredjepart (såkalte «tredjeparts» sporere). Med mindre annet spesifiseres i dette dokumentet, kan tredjepartsleverandører ha tilgang til sporere de behandler.

Gyldigheten og utløpsperiodene til informasjonskapsler og andre lignende sporere kan variere avhengig av levetiden eieren eller den aktuelle leverandøren har angitt. Noen av dem utløper når brukerens nettleserøkt avsluttes.

I tillegg til det som angis i beskrivelsene i hver av kategoriene nedenfor, kan brukere finne mer presis og oppdatert informasjon om den angitte levetiden og annen relevant informasjon – som for eksempel tilstedeværelsen av andre sporinger – enten i lenker til retningslinjene for personvern fra de aktuelle tredjepartene, eller ved å kontakte eieren.

Aktiviteter som er strengt nødvendige for å kunne drifte dette nettstedet og levere tjenesten

Dette nettstedet bruker såkalt «tekniske» informasjonskapsler og andre lignende sporere til å utføre aktiviteter som er strengt nødvendige for å kunne drifte nettstedet og levere tjenesten.

Tredjeparts sporere

Overvåking av infrastruktur

Med denne typen tjeneste kan nettstedet overvåke bruken og atferden av komponentene på nettstedet for å forbedre ytelse, drift, vedlikehold og feilsøking.

Hvilke personopplysninger som behandles, avhenger av egenskapene og modusen for implementering av disse tjenestene, som har som funksjon å filtrere aktivitetene på dette nettstedet.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom er en overvåkingstjenestene som leveres av Pingdom AB.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted der de behandles: Sverige – Retningslinjer for personvern.

Behandle mål- og invitasjonssider

Denne typen tjeneste hjelper med å bygge og behandle mål- og invitasjonssider, dvs. sider som brukes til å presentere et produkt eller en tjeneste, der du kan legge til kontaktinformasjon som e-postadresse og lignende.

Behandling av disse sidene betyr at disse tjenestene vil behandle personopplysninger som samles inn via sidene, inkludert bruksdata.

Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.)

Unbounce er en tjeneste for behandling av målsider, som drives av Unbounce Marketing Solutions Inc., og som gjør at dette nettstedet kan samle inn e-postadressene til brukere som er interessert i tjenestene på det.

Med Unbounce kan eieren spore og analysere brukerens respons på nettrafikk eller atferd relatert til endringer i strukturen, teksten eller noen annen komponent på de opprettede målsidene.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, e-postadresse og bruksdata.

Sted der de behandles: Canada – Retningslinjer for personvern.

Andre aktiviteter som innebærer bruk av sporere

Grunnleggende samhandling og funksjonalitet

Dette nettstedet bruker sporere til å legge til rette for grunnleggende samhandling og funksjonalitet, gi brukere tilgang til utvalgte funksjoner i tjenesten og gjøre det mulig for brukere å kommunisere med eieren.

Kodebehandling

Denne typen tjeneste hjelper eieren med å behandle kodene eller skriptene som trengs på dette nettstedet på en sentralisert måte.

Dette fører til at brukernes data strømmer gjennom disse tjenestene, og at de potensielt vil oppbevare dem.

Segment (Segment Inc.)

Segment er en kodebehandlingstjeneste som leveres av Segment.io, Inc.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvern. Privacy Shield-deltaker.

Måling

Dette nettstedet bruker sporere til å måle trafikk og analysere brukeratferd for å forbedre tjenesten.

Analyser

Tjenestene i denne delen gjør at eieren kan overvåke og analysere nettrafikk, og de kan også brukes til å spore brukeratferd.

Display Advertising extension for Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics på dette nettstedet kan bruke Googles interessebaserte annonsering, tredjeparts målgruppedata og informasjon fra DoubleClick Cookie til å utvide analyser med data om demografi, interesser og samhandling med annonser.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

Google Ads conversion tracking (Google Inc.)

Google Ads conversion tracking er en analysetjeneste levert av Google Inc., og knytter data fra Google Ads’ annonseringsnettverk til handlinger som utføres på dette nettstedet.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvern. Privacy Shield-deltaker.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google Inc. («Google»). Google bruker de innsamlede dataene til å spore og overvåke bruken av dette nettstedet, forberede rapporter om aktivitetene på det og dele dem med andre Google-tjenester.

Google kan bruke de innsamlede dataene til å kontekstualisere og skreddersy annonsene i sitt eget annonseringsnettverk.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

LinkedIn conversion tracking (LinkedIn Corporation)

LinkedIn conversion tracking er en analysetjeneste levert av LinkedIn Corporation, og knytter data fra LinkedIns annonseringsnettverk til handlinger som utføres på dette nettstedet.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvern. Privacy Shield-deltaker.

Google Analytics Demographics and Interests reports (Google LLC)

Google Analytics Demographics and Interests reports er en funksjon i Google Advertising Reporting som gjør demografi- og interessedata tilgjengelig i Google Analytics for dette nettstedet (demografidata betyr informasjon om alder og kjønn).

Brukere kan reservere seg mot Googles bruk av informasjonskapsler ved å besøke annonseinnstillingene i Google.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler er unike enhets-ID-er for annonsering (for eksempel Google Advertiser ID eller IDFA).

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

Målretting og annonsering

Dette nettstedet bruker sporere til å levere skreddersydd markedsføringsinnhold basert på brukerens atferd, og til å drifte, levere og spore annonser.

Annonsering

Denne typen tjeneste gjør at brukerdataene kan brukes til kommunikasjonsannonser som vises i form av bannere og andre annonser på dette nettstedet, potensielt basert på brukerens interesser.

Dette betyr ikke at alle personopplysninger brukes til dette. Informasjon og vilkår for bruk vises nedenfor.

Noen av tjenestene nedenfor kan bruke informasjonskapsler til å identifisere brukere, eller de kan bruke teknikken for gjentatt målretting av atferd, dvs. vise annonser tilpasset til brukerens interesser og atferd, inkludert det som oppdages utenfor dette nettstedet. Sjekk de aktuelle tjenestenes retningslinjer for personvern for mer informasjon.

I tillegg til avmeldingstjenestene som tilbys av enkelte av tjenestene nedenfor, kan brukeren melde seg ut av en tredjeparts tjeneste ved å besøke Network Advertising Initiatives avmeldingstjeneste.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising er en annonseringstjeneste som leveres av Microsoft Corporation.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network er en annonseringstjeneste som leveres av Facebook, Inc. Se Facebooks retningslinjer for data hvis du ønsker å vite hvordan Facebook bruker data.

Dette nettstedet kan bruke identifikatorer for mobile enheter (inkludert henholdsvis Android Advertising ID eller Advertising Identifier for iOS) og teknologi som ligner på informasjonskapsler for å drive tjenesten Facebook Audience Network. En av måtene Audience Network viser annonser på, er ved å benytte seg av brukerens preferanser for annonser. Brukeren kan styre dette i annonseinnstillingene for Facebook.

Brukere kan melde seg av fra noe Audience Network-målretting i innstillingene på enheten som brukes, for eksempel innstillingene for annonsering på mobiltelefoner, eller ved å følge instruksjonene i andre Audience Network-relaterte innstillinger i disse retningslinjene for personvern (om relevant).

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler, unike enhets-IDer for annonsering (for eksempel Google Advertiser ID eller IDFA) og bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

  • Gjentatt markedsføring og målretting av atferd

Med denne typen tjenester kan dette nettstedet og partnere av nettstedet informere, optimalisere og levere annonser basert på brukerens tidligere bruk av dette nettstedet.

Denne aktiviteten gjennomføres ved å spore bruksdata og gjennom bruk av informasjonskapsler, informasjons som overføres til partnere som styrer aktiviteter relatert til gjentatt markedsføring og målretting av atferd.

I tillegg til avmeldingstjenestene som tilbys av enkelte av tjenestene nedenfor, kan brukeren melde seg ut av en tredjeparts tjeneste ved å besøke Network Advertising Initiatives avmeldingstjeneste.

Remarketing with Google Analytics (Google LLC)

Remarketing with Google Analytics er en tjeneste for gjentatt markedsføring og målretting av atferd levert av Google LLC, og kobler sporingsatferden utført av Google Analytics og Google Analytics’ informasjonskapsler til Google Ads’ annonseringsnettverk og Doubleclick Cookie.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting er en tjeneste for gjentatt markedsføring og målretting levert av LinkedIn Corporation, og knytter aktiviteten på dette nettstedet til LinkedIns annonseringsnettverk.

Personopplysninger som behandles: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted der de behandles: USA – Retningslinjer for personvernMeld deg ut. Privacy Shield-deltaker.

Slik behandler du preferanser og gir eller trekker tilbake samtykke

Du kan behandle preferanser relatert til sporere og gi eller trekke tilbake samtykke på ulike måter, der det er relevant:

Brukere kan behandle preferanser relatert til sporere rett fra innstillingene på sin egen enhet, for eksempel ved å forhindre bruk eller lagring av sporere.

Når bruk av sporere er basert på samtykke, kan brukeren i tillegg gi eller trekke fra et slikt samtykke ved å angi preferanser i informasjonskapselvarslet eller ved å oppdatere slike preferanser i det relevante kontrollprogrammet for preferanser for samtykke (om tilgjengelig).

Det er også mulig å slette tidligere lagrede sporere i funksjonene for den aktuelle nettleseren eller enheten, inkludert sporere som brukes til å huske brukerens opprinnelige samtykke.

Andre sporere i nettleserens lokale minne kan fjernes ved å slette nettleserhistorikken.

Brukere kan behandle preferanser og trekke tilbake samtykke til tredjeparts sporere via lenken for avmelding (der det er oppgitt en), ved å bruke metodene som nevnes i tredjepartens retningslinjer for personvern eller ved å kontakte tredjeparten.

Innstillinger for stedssporing

Brukere kan for eksempel finne informasjon om hvordan man behandler informasjonskapsler i de vanligste nettleserne ved å gå til følgende adresser:

Brukere kan også behandle visse kategorier med sporere som brukes i mobilapper ved å melde seg av i innstillingene på den aktuelle enheten, for eksempel innstillingene for annonsering på mobilenheter eller sporingsinnstillinger generelt (brukere kan åpne enhetens innstillinger for å se etter den relevante innstillingen).

Avmelding for annonseringsbransjen

Utover det ovenstående kan brukere følge instruksjonene fra YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) og Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japan) eller lignende tjenester. Slike initiativer lar brukerne velge sporingspreferanser for de fleste annonseringsverktøy. Eieren anbefaler dermed at brukere benytter seg av disse ressursene i tillegg til informasjonen i dette dokumentet.

Digital Advertising Alliance tilbyr programmet AppChoices, som hjelper brukere med å kontrollere interessebasert annonsering i mobilapper.

Eier og dataansvarlig

Performance Fabrics Inc DBA HexArmor

640 Leffingwell AVE NE

Grand Rapids Michigan 49505

Eierens e-postadresse for kontakt: privacy@hexarmor.com

Siden bruk av tredjeparts sporere gjennom dette nettstedet ikke kan kontrolleres fullt og helt av eieren, skal spesifikke referanser til tredjeparts sporere betraktes som veiledende. Brukere som ønsker komplett informasjon bør sjekke den respektive tredjepartstjenestens retningslinjer for personvern, som er å finne i dette dokumentet.

Sporingsteknologi er komplisert, derfor oppfordres brukere til å kontakte eieren hvis de ønsker å motta ytterligere informasjon om bruken av slik teknologi på dette nettstedet.

Definisjoner og juridiske referanser

Personopplysninger (eller personlige data)

All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personnummer – som gjør det mulig å identifisere en fysisk person.

Bruksdata

Informasjon som samles inn automatisk via dette nettstedet (eller tredjeparts tjenester som brukes på dette nettstedet), som kan inkludere: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukerne bruker på dette nettstedet, URI-adressene, forespørselens tidspunkt, metoden som ble brukt til å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen som ble mottatt som svar, den numeriske koden som indikerer statusen til serverens svar (vellykket, feil osv.), opprinnelsesland, funksjonene i nettleseren og operativsystemet brukeren bruker, detaljer om tid for hvert besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i appen) og detaljene om banen som følges i appen med spesiell referanse til rekkefølgen sider ble besøkt i, og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker

Personen som bruker dette nettstedet og, om ikke annet spesifiseres, sammenfaller med den registrerte.

Den registrerte

Den fysiske personen personopplysningene tilhører.

Databehandler (eller datakontrollør)

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå, eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den dataansvarlige, som beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

Dataansvarlig (eller eier)

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå, eller annet organ som, enten alene eller sammen med andre, fastslår formålene og metodene for behandlingen av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltak knyttet til drift og bruk av dette nettstedet. Den dataansvarlige er eieren av dette nettstedet, med mindre annet er spesifisert.

Dette nettstedet (eller denne appen)

Måten brukerens personopplysninger ble samlet inn og behandlet på.

Tjeneste

Tjenesten som leveres av dette nettstedet, som beskrevet i de relative vilkårene (om tilgjengelig) og på dette nettstedet / i denne appen.

Den Europeiske Union (eller EU)

Med mindre annet er spesifisert, inkluderer alle henvisninger til EU i dette dokumentet alle nåværende medlemsland I EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Informasjonskapsel

Informasjonskapsler er sporere som består av et lite datasett som lagres i brukerens nettleser.

Sporer

Sporere er all teknologi, f.eks. informasjonskapsler, unike identifikatorer, websignaler, innebygde skript, elektroniske tagger og fingeravtrykk – som gjør det mulig å spore brukere, for eksempel ved å gå inn på eller lagre informasjon på brukerens enhet.

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen har blitt laget basert på bestemmelsene i flere forskrifter, inkludert paragraf 13/14 i forskrift (EU) 2016/679 (personvernforordningen).

Denne personvernerklæringen gjelder utelukkende for dette nettstedet, med mindre annet oppgis i dette dokumentet.