BRUKSVILKÅR

Velkommen til nettstedet vårt. Vi stiller dette nettstedet til rådighet for deg med forbehold om følgende bruksvilkår («vilkår»). Hvis du besøker dette nettstedet, godtar du disse vilkårene. Les dem nøye. Disse vilkårene kan endres uten forutgående skriftlig varsel når som helst, etter egen vurdering, og slike endringer skal gjelde for kjøp gjort etter at slike endringer er lagt ut på nettstedet.Merk: Personvernpraksisen angitt i denne personvernerklæringen gjelder bare for dette nettstedet. Hvis du lenker til andre nettsteder, bør du gjennomgå personvernerklæringene på disse nettstedene.

OPPHAVSRETT

Alt innhold på dette nettstedet, f.eks. tekst, grafikk, logoer, knappeikoner og bilder, tilhører oss eller våre innholdsleverandører og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. All programvare som brukes på dette nettstedet, tilhører oss eller våre tjenesteleverandør og dennes leverandører og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett.

VAREMERKER

Alle varemerker, logoer, tjenestemerker (sammen kalt «merkene») som brukes på nettstedet, er uregistrerte eller registrerte varemerker som tilhører HexArmor og andre. Merkene kan ikke brukes uten HexArmors forutgående skriftlige tillatelse. Andre immaterialrettigheter til nettstedet, herunder blant annet utstedte eller anmeldte patenter, tilhører utelukkende HexArmor og/eller dets lisensgivere.

LISENS OG TILGANG TIL NETTSTEDET

Vi gir deg en begrenset lisens til å gå inn på og gjøre personlig bruk av dette nettstedet og ikke til å laste ned (annet enn å mellomlagre sider) eller endre det, eller en del av det, unntatt med vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Denne lisensen omfatter ikke videresalg eller kommersiell bruk av dette nettstedet eller dets innhold, innsamling og bruk av produktlister, beskrivelser eller priser, avledet bruk av dette nettstedet eller dets innhold, nedlasting eller kopiering av kontoinformasjon til fordel for en annen bruker eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende verktøy for datainnsamling og -ekstraksjon. Dette nettstedet eller en del av dette nettstedet må ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes eller på annen måte brukes for kommersielle formål uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du må ikke ramme inn eller benytte innrammingsteknikker til å omslutte varemerke, logo, eller annen beskyttet informasjon (herunder bilder, tekst, sideoppsett eller skjema) uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du må ikke bruke metatagger eller annen «skjult tekst» som benytter vårt navn eller våre varemerker uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Uautorisert bruk medfører at vår tillatelse eller lisens sies opp.

Sted

Dette nettstedet har sitt opphav i USA. Vi gir ingen erklæringer om at informasjonen om nettstedet vårt er relevant eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor USA.

KOMMENTARER, KOMMUNIKASJON OG ANNET INNHOLD

Besøkende kan sende anmeldelser, forslag, ideer, kommentarer, spørsmål eller annen informasjon, så lenge innholdet ikke er ulovlig, usømmelig, truende, æreskrenkende, krenkende med hensyn til privatlivets fred, krenkende med hensyn til immaterialrettigheter eller på annen måte skadelig for tredjeparter eller støtende og ikke består av eller inneholder programvarevirus, politisk kampanjemateriale, kommersielle forespørsler, kjedebrev, masseutsendelser eller enhver form for «søppelpost». Du må ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være en fysisk eller juridisk person, eller på annen måte gi villende opplysninger om opprinnelsen av innholdet. Vi forbeholder oss retten (men ikke plikten) til å fjerne eller redigere slikt innhold.Hvis du legger ut innhold eller sender materiale, og med mindre vi angir noe annet, gir du oss en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig og i sin helhet underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, bearbeide, distribuere og vise slikt innhold over hele verden i ethvert medium. Du gir oss og våre underlisenstakere rett til å bruke navnet som angir i forbindelse med slikt innhold, hvis de velger det. Du erklærer og garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til innholdet som du legger ut, at innholdet er nøyaktig, at bruk av innholdet du leverer, ikke bryter disse retningslinjene og ikke vil forårsake skade på fysisk eller juridisk person, og at du vil holde oss og Amazon skadesløse mot alle krav som skyldes innhold du leverer. Vi har rett, men ikke plikt til å overvåke og redigere eller fjerne all aktivitet eller alt innhold. Vi påtar oss ikke ansvar for innhold som du eller tredjepart legger ut.

PRODUKTBESKRIVELSER

Vi forsøker å være så nøyaktige som mulig. Vi garanterer imidlertid ikke at produktbeskrivelser eller annet innhold på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, oppdatert eller feilfri. Hvis et produkt ikke er som beskrevet, er din eneste beføyelse å returnere produktet i ubrukt stand.

Produktytelse

HexArmor®-produkter er kutt- og stikkbestandige, IKKE KUTT- OG STIKKSIKRE. Ikke bruk med bevegelige eller takkede blader eller verktøy. Brukeren skal være eneansvarlig for å vurdere produktets egnethet for et bestemt bruksområde eller en bestemt bruk.

Beskyttelsessoner

Beskyttelsessoneavbilding skal brukes som en generell veiledning for å vise områder der materialer av SuperFabric®-merket er integrert i HexArmor®-produkter. Faktiske beskyttelsessoner kan variere.

Produktbestillinger

Vi forbeholder oss retten til etter egen vurdering å heve eller nekte enhver bestilling av hvilken som helst grunn når som helst i nettbestillingsprosessen, herunder etter at en bestilling er sendt, og enten bestillingen er bekreftet eller ikke. Vi vil prøve å kontakte deg hvis hele eller en del av bestillingen heves, eller hvis mer informasjon er nødvendig for å ta imot bestillingen.

GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

DETTE NETTSTEDET OG ALL INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, VARER OG TJENESTER INKLUDERT PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM DETTE NETTSTEDET LEVERES «I FORELIGGENDE STAND» OG «AVHENGIG AV TILGJENGELIGHET», MED MINDRE NOE ANNET ER ANGITT SKRIFTLIG. VI GIR INGEN UTTRYKKELIGE ELLER STILLTIENDE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AV NOEN SOM HELST ART OM DRIFT AV DETTE NETTSTEDET ELLER INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER INKLUDERT PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM DETTE NETTSTEDET, MED MINDRE NOE ANNET ER ANGITT SKRIFTLIG. DU GODTAR UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER FOR EGEN RISIKO.

SÅ VIDT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER VI OSS ANSVAR FOR ALLE UTTRYKKELIGE ELLER STILLTIENDE GARANTIER, HERUNDER BLANT ANNET STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET OG FORMÅLSTJENLIGHET. VI GARANTERER IKKE AT DETTE NETTSTEDET, INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER INKLUDERT PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM DETTE NETTSTEDET, DETS SERVERE ELLER E-POST SENDT FRA OSS ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR TAP AV NOEN SOM HELST ART SOM FØLGER AV BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER (HERUNDER PROGRAMVARE) ELLER TJENESTER INKLUDERT PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM DETTE NETTSTEDET, HERUNDER BLANT ANNET PRIMÆRSKADE-, FØLGESSKADE-, TILLEGGSSKADE- ELLER STRAFFERSTATNING, MED MINDRE NOE ANNET ER ANGITT SKRIFTLIG.

HEXARMOR FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR HANDLINGENE, UNNLATELSENE OG ATFERDEN TIL BRUKERE ELLER ANDRE TREDJEPARTER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSTEDET. DU PÅTAR DEG FULLT ANSVAR FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET OG EVENTUELLE TILKNYTTEDE NETTSTEDER. DIN ENESTE BEFØYELSE MOT HEXAMOR HVIS DU ER MISFORNØYD MED NETTSTEDET ELLER EVENTUELT INNHOLD, ER Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET ELLER SLIKT INNHOLD. DENNE BEFØYELSESBEGRENSNINGEN ER EN DEL AV AVTALEN MELLOM PARTENE.

PRODUKTER DU HAR KJØPT, ER KJØPT «I FORELIGGENDE STAND» OG «MED ALLE FEIL». HEXARMOR FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR ALLE GARANTIER I FORBINDELSE MED PRODUKTENE, UTTRYKKELIG ELLER STILLTIENDE, VEDRØRENDE ETHVERT SPØRSMÅL, HERUNDER BLANT ANNET BESKRIVELSE, KVALITET, UTFØRELSE, YTELSE, SPESIFIKASJONER, VILKÅR, SALGBARHET OG FORMÅLSTJENLIGHET OG ALLE ANDRE FORPLIKTELSER FOR HEXARMOR. DU ANERKJENNER AT DU IKKE LEGGER TIL GRUNN VÅR KOMPETANSE ELLER VURDERING FOR Å VELGE ELLER LEVERE VARER EGNET TIL ET SÆRLIG FORMÅL. HEXARMOR VERKEN FORUTSETTER ELLER TILLATER AT ANDRE PÅ DETS VEGNE PÅTAR SEG ANNET ANSVAR I FORBINDELSE MED PRODUKTSALGET.

I VISSE OMRÅDER TILLATES IKKE BEGRENSNINGER PÅ STILLTIENDE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE ERSTATNINGSKRAV. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE AT NOEN ELLER SAMTLIGE AV OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, UTELUKKELSER ELLER BEGRENSNINGER IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

Erstatning

Du aksepterer å erstatte, forsvare, og holde HexArmor, dets tillitsmenn, styremedlemmer, ansatte, representanter, lisensgivere og leverandører erstatningsfri mot alle krav, tap, utgifter og kostnader, herunder blant annet rimelige advokathonorarer, som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet eller kjøp eller bruk av produktene.

NETTSTEDETS ERKLÆRINGER, ENDRING OG TILSIDESETTELSE AV BESTEMMELSER

Gjennomgå våre andre erklæringer, f.eks. vår personvernerklæring, som er lagt ut på dette nettstedet. Disse meldingene regulerer også besøket ditt på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss retten til å endre nettstedet vårt, erklæringene våre og disse vilkårene når som helst. Hvis et av disse vilkårene anses som ugyldig eller umulig å håndheve av en eller annen grunn, skal det vilkåret anses som tilsidesatt og ikke påvirke hvorvidt øvrige vilkår er gyldige eller kan håndheves.

Disse vilkårene gjelder for deg når du går inn på nettstedet. HEXARMOR forbeholder seg retten til etter egen vurdering å si opp eller begrense din bruk av nettstedet, uten varsel, begrunnelse og ansvar overfor deg eller tredjeparter. Dessuten kan vi si opp disse vilkårene, eller en del av dem, uten varsel når som helst, av hvilken som helst grunn

VÅR ADRESSE:

Performance Fabrics Incorporated DBA HexArmor
640 Leffingwell Ave NE
Grand Rapids, MI 49505