HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Üdvözöljük webhelyünkön! A webhely használatára az alábbi használati feltételek („Feltételek”) vonatkoznak. A webhely megtekintésével Ön elfogadja ezeket a Feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket. A jelen Feltételeket bármikor, saját belátásunk szerint, előzetes írásbeli értesítés nélkül módosíthatjuk, és az ilyen módosítások minden olyan vásárlásra vonatkoznak, amelyre a módosítások e webhelyen való közzététele után kerül sor.

Megjegyzés: a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott adatvédelmi gyakorlatok kizárólag erre a webhelyre vonatkoznak. Ha más webhelyekre mutató hivatkozásokra kattint, mindig tekintse át az adott webhelyek adatvédelmi szabályzatát is.

SZERZŐI JOG

Az ezen a webhelyen található összes tartalom, például szöveg, grafika, logó, gombikon és kép a HexArmor vagy tartalomszolgáltatóink tulajdonát képezi, és ezeket egyesült államokbeli és nemzetközi szerzői jogi törvények védik. Az ezen a webhelyen használt összes szoftver a HexArmor vagy szolgáltatóink vagy azok beszállítói tulajdonát képezi, és azokat egyesült államokbeli és nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

VÉDJEGYEK

A webhelyen használt védjegyek, logók, szolgáltatási védjegyek (együttesen: „Védjegyek”) a HexArmor és más vállalatok nem bejegyzett vagy bejegyzett védjegyei. A védjegyek a HexArmor előzetes írásos engedélye nélkül nem használhatók. A webhelyen található minden egyéb szellemi tulajdon, köztük a bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló szabadalmak, a HexArmor és/vagy a HexArmor licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezik.

ENGEDÉLY ÉS A WEBHELY ELÉRÉSE

Korlátozott engedélyt biztosítunk Önnek a webhely elérésére és személyes használatára. Az engedély nem terjed ki a webhely egészének vagy egy részének letöltésére (kivéve a gyorsítótárazást) vagy módosítására, kivéve abban az esetben, ha arra kifejezett írásbeli engedélyt adunk. Ez az engedély továbbá nem terjed ki a webhelynek vagy tartalmának viszonteladására vagy kereskedelmi felhasználására; terméklisták, leírások vagy árak begyűjtésére és felhasználására; a webhelynek vagy tartalmának bármilyen származékos használatára; számlaadatok letöltésére vagy másolására egy másik kereskedő javára; illetve adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és adatkinyerő eszközök bármilyen használatára. Kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül szigorúan tilos a webhely és a webhely bármely részének kereskedelmi célú reprodukálása, duplikálása, másolása, értékesítése, viszonteladása és látogatása, vagy egyéb kereskedelmi célú felhasználása. Kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül tilos keretes (framing) technikák alkalmazásával más webhelyekre beágyazni védjegyeinket, logóinkat és egyéb védett információinkat (a képeket, szövegeket, oldalelrendezéseket és űrlapokat is beleértve). Kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos a nevünket vagy védjegyeinket tartalmazó metacímkéket vagy egyéb „rejtett szöveget” használni. A jogosulatlan használat a hozzájárulásunk vagy engedélyünk visszavonását eredményezi.

Helyszín

Ez a webhely az Amerikai Egyesült Államokból származik. Nem állítjuk, hogy a webhelyünkön található információk az Egyesült Államokon kívül bármely egyéb helyen helyénvalók vagy elérhetők lesznek.

MEGJEGYZÉSEK, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYÉB TARTALMAK

A webhely látogatói véleményeket, javaslatokat, ötleteket, kommenteket, kérdéseket vagy egyéb információkat küldhetnek, amennyiben azok tartalma nem illegális, obszcén, fenyegető vagy rágalmazó, nem sért személyiségi jogokat vagy szellemi tulajdonjogokat, más módon nem okoz kárt harmadik feleknek, illetve harmadik felek szempontjából nem kifogásolható, és nem tartalmaz szoftveres vírusokat, politikai kampányelemeket, kereskedelmi célú üzeneteket, láncleveleket, tömeges levelezést vagy a „spam” bármely egyéb formáját. Nem használhat hamis e-mail címet, nem személyesíthet meg semmilyen személyt vagy szervezetet, és semmilyen egyéb módon nem lehet félrevezető a tartalmak eredetét illetően. Fenntartjuk a jogot az ilyen tartalmak eltávolítására vagy szerkesztésére, azonban nem vállalunk erre kötelezettséget.

Amikor Ön tartalmakat tesz közzé vagy valamilyen anyagot küld nekünk, és ha másképp nem jelezzük, Ön nem kizárólagos, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan és teljes mértékben allicencbe adható jogot biztosít számunkra az ilyen tartalmak bármely médián történő felhasználására, reprodukálására, módosítására, átalakítására, közzétételére, fordítására, abból származékos művek létrehozására, terjesztésére és megjelenítésére a világ bármely részén. Ön felhatalmaz minket és az allicencek tulajdonosait arra, hogy ha úgy döntünk, felhasználjuk az ilyen tartalmakkal kapcsolatban Ön által megadott nevet. Ön kijelenti és garantálja, hogy az Ön által megadott tartalomhoz fűződő összes jog az Ön birtokában vagy ellenőrzése alatt áll; hogy a tartalom pontos; hogy az Ön által megadott tartalom használata nem sérti ezt a szabályzatot és nem okoz kárt egyetlen személynek vagy szervezetnek sem; valamint hogy kártalanít bennünket és az Amazont minden, az Ön által megadott tartalomból eredő követelés esetén. Jogunkban áll, hogy bármely tevékenységet vagy tartalmat figyelemmel kísérjünk, valamint módosítsunk vagy eltávolítsunk, azonban nem vagyunk kötelesek erre. Semmilyen felelősséget nem vállalunk az Ön vagy bármely harmadik fél által közzétett tartalmakért.

TERMÉKLEÍRÁSOK

A termékleírásokban a lehető legnagyobb fokú pontosságra törekszünk. Nem garantáljuk azonban, hogy a webhelyen megjelenített termékleírások vagy egyéb tartalmak pontosak, hiánytalanok, megbízhatók, naprakészek és hibáktól mentesek. Ha egy termék nem felel meg a leírásnak, az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége, hogy eredeti állapotában visszaküldi azt nekünk.

A termékek hatásossága

A HexArmor® termékek vágás- és szúrásállók, de NEM VÁGÁS- ÉS SZÚRÁSBIZTOSAK. Ne használja a termékeket mozgó vagy fűrészfogú pengékkel vagy szerszámokkal. A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a termék adott alkalmazásra vagy felhasználásra való alkalmasságának értékeléséért.

Védőzónák

A védőzónák képi ábrázolása általános útmutatóként szolgál azon területek bemutatására, ahol SuperFabric® márkájú anyagokat használunk a HexArmor® termékekben. A tényleges védőzónák ettől eltérőek lehetnek.

Termékrendelések

Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint bármilyen okból töröljük vagy elutasítsuk a megrendeléseket az online megrendelés bármely szakaszában, beleértve a már beküldött rendeléseket is, függetlenül attól, hogy a rendelést visszaigazoltuk-e vagy sem. Ha a megrendelés egy része vagy egésze törlésre kerül, vagy ha a megrendelés elfogadásához további információra van szükség, megpróbáljuk felvenni Önnel a kapcsolatot.

A SZAVATOSSÁG ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

HA ÍRÁSBAN MÁSKÉPP NINCS MEGHATÁROZVA, A WEBHELYET ÉS A WEBHELYEN VAGY AZON KERESZTÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT MINDEN INFORMÁCIÓT, TARTALMAT, ANYAGOT, TERMÉKET ÉS SZOLGÁLTATÁST „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT” BIZTOSÍTUNK. A WEBHELY MŰKÖDÉSÉRE, ILLETVE A WEBHELYEN TALÁLHATÓ VAGY MÁS MÓDON AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT INFORMÁCIÓKRA, TARTALMAKRA, ANYAGOKRA, TERMÉKEKRE VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK, KIVÉVE, HA ERRŐL ÍRÁSBAN MÁSKÉPP RENDELKEZÜNK. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A WEBHELYET KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁTSZAVATOSSÁGOT IS. NEM GARANTÁLJUK, HOGY EZ A WEBHELY, A WEBHELYEN TALÁLHATÓ VAGY MÁS MÓDON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT INFORMÁCIÓK, TARTALMAK, ANYAGOK, TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, EZEK KISZOLGÁLÓI, VALAMINT AZ ÁLTALUNK KÜLDÖTT E-MAILEK VÍRUSOKTÓL ÉS MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTESEK. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE A WEBHELYEN TALÁLHATÓ VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL MÁS MÓDON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT BÁRMELY INFORMÁCIÓBÓL, TARTALOMBÓL, ANYAGBÓL, TERMÉKBŐL (BELEÉRTVE A SZOFTVERT IS) VAGY SZOLGÁLTATÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETŐ JELLEGŰ ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, KIVÉVE, HA ERRŐL ÍRÁSBAN MÁSKÉPP RENDELKEZÜNK.

A HEXARMOR SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A FELHASZNÁLÓKNAK VAGY EGYÉB HARMADIK FELEKNEK A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEIÉRT, MULASZTÁSAIÉRT ÉS MAGATARTÁSÁÉRT. ÖN TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLAL A WEBHELY ÉS A KAPCSOLÓDÓ WEBHELYEK HASZNÁLATÁÉRT. A WEBHELLYEL VAGY BÁRMELY TARTALOMMAL KAPCSOLATOS ELÉGEDETLENSÉG ESETÉN A HEXARMOR VÁLLALATTAL SZEMBEN AZ ÖN EGYETLEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A WEBHELY ÉS AZ ILYEN TARTALMAK HASZNÁLATÁNAK FELFÜGGESZTÉSE. A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KORLÁTOZÁSA A FELEK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS RÉSZÉT KÉPEZI.

A MEGVÁSÁROLT TERMÉKEKET ÖN „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT” VÁSÁROLJA MEG. A HEXARMOR ELHÁRÍT A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BÁRMILYEN KÉRDÉSBEN, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A LEÍRÁST, A MINŐSÉGÉT, A KIALAKÍTÁST, A TELJESÍTMÉNYT, A SPECIFIKÁCIÓKAT, AZ ÁLLAPOTOT, A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, VALAMINT MINDEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉGET ÉS FELELŐSSÉGET. ÖN KIJELENTI, HOGY AZ ADOTT CÉLRA ALKALMAS TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSAKOR NEM A MI KÉPESSÉGEINKRE VAGY ÍTÉLETÜNKRE HAGYATKOZIK. A HEXARMOR NEM VÁLLAL SEMMILYEN EGYÉB FELELŐSSÉGET A TERMÉK ELADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, ÉS EZT MÁS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA SEM ENGEDÉLYEZI.

EGYES ÁLLAMI JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA ÖNRE VONATKOZNAK EZEK A JOGSZABÁLYOK, AKKOR ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK, KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE, ÉS ÖNT TOVÁBBI JOGOK IS MEGILLETIK.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és felmenti a felelősség alól a HexArmort, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, licencadóit és beszállítóit minden, a webhely használatából eredő vagy azzal kapcsolatos, illetve a termékek megvásárlásával vagy használatával kapcsolatos követelés, veszteség, költség és kár esetén, korlátozás nélkül beleértve az észszerű mértékű ügyvédi díjakat is.

WEBHELYSZABÁLYZATOK, MÓDOSÍTÁSOK ÉS ELVÁLASZTHATÓSÁG

Kérjük, tekintse át a webhelyen közzétett egyéb szabályzatokat, többek között az adatvédelmi szabályzatot is. A webhely használatára ezek a szabályzatok szintén vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy webhelyünket, szabályzatainkat és a jelen Feltételeket bármikor módosítsuk. Ha a jelen feltételek bármelyike érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősül, az adott feltételt elválaszthatónak kell tekinteni, és az nem befolyásolja a fennmaradó feltételek érvényességét és végrehajthatóságát.

Ezek a használati feltétételek a webhely elérésekor vonatkoznak Önre. A HEXARMOR fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármilyen okból vagy ok nélkül, előzetes értesítés nélkül megszüntesse vagy korlátozza Ön számára a webhely használatát, és ezért sem Önnek, sem más harmadik félnek semmilyen felelősséggel nem tartozik. Ezen felül a jelen használati feltételeket, illetve azok bármely részét bármikor, bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül megszüntethetjük.

CÍMÜNK:

Performance Fabrics Incorporated DBA HexArmor
640 Leffingwell Ave NE
Grand Rapids, MI 49505