V tomto dokumentu najdou uživatelé informace o technologických prostředcích, díky kterým tyto webové stránky naplňují níže popsané účely. Díky těmto technologickým prostředkům může vlastník webové stránky přistupovat k informacím a ukládat je (například prostřednictvím souborů cookie) nebo používat různé prostředky (například spouštění skriptů) na zařízení uživatele během interakce mezi uživatelem a těmito webovými stránkami. 


Není-li důvod je jednotlivě rozlišovat, označují se všechny tyto technologie v tomto dokumentu jednotně jako „sledovací prvky“.


Přestože se například soubory cookie mohou použít ve webových i mobilních prohlížečích, bylo by nepřesné mluvit o souborech cookie v kontextu mobilních aplikací, protože jsou to sledovací prvky umístěné v prohlížeči. Proto se v tomto dokumentu používá výraz soubor cookie, pouze pokud konkrétně označuje právě tento typ sledovacího prvku. 


K některým účelům, ke kterým se sledovací prvky používají, je nutný také souhlas uživatele. Po udělení souhlasu je možné jej kdykoli o své vůli odvolat podle pokynů v tomto dokumentu.

Na této webové stránce se používají sledovací prvky, které spravuje přímo vlastník stránky (tzv. soubory cookie „první strany“) a sledovací prvky, které umožňují poskytování služeb třetích stran (tzv. soubory cookie „třetích stran"). Není-li v tomto dokumentu konkrétně uvedeno jinak, mají třetí strany možnost přistupovat ke sledovacím prvkům, které spravují.

Platnost a doba jejího vypršení se u souborů cookie a podobných sledovacích prvků může lišit podle nastavení provedeného vlastníkem nebo příslušným poskytovatelem. U některých z nich končí platnost ukončením uživatelovy relace.


Kromě popisů jednotlivých kategorií uvedených níže najdou uživatelé podrobnější a aktuální informace o době platnosti a dalších podstatných aspektech – např. o přítomnosti ještě dalších sledovacích prvků – prostřednictvím odkazů na zásady ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů třetích stran nebo od vlastníka.


Činnosti nezbytné pro provoz těchto webových stránek a dodání služeb

Na těchto webových stránkách se s použitím tzv. „technických“ souborů cookie a dalších podobných sledovacích prvků provádějí činnosti, které jsou zcela nezbytné pro provoz nebo dodání služby.


Sledovací prvky třetích stran

Monitoring infrastruktury 

Díky této službě mohou tyto webové stránky monitorovat použití a chování svých komponent, a zlepšovat tak svůj výkon, provoz, údržbu a řešení problémů.

Druh zpracovávaných osobních údajů závisí na vlastnostech a způsobu realizace těchto služeb, jež filtrují činnosti těchto webových stránek.

Služba Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom je monitorovací služba, kterou poskytuje společnost Pingdom AB.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Švédsko – Zásady ochrany osobních údajů


Správa cílových a zvacích stránek 

Tato služba usnadňuje tvorbu a správu cílových a zvacích stránek, tj. stránek pro prezentaci výrobků nebo služeb a pro zadávání vašich kontaktních údajů, např. e-mailové adresy.

Při správě těchto stránek tyto služby nakládají s osobními údaji, jež byly shromážděny prostřednictvím těchto stránek, a to včetně dat o návštěvnosti.


Služba Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.)

Služba Unbounce umožňuje správu cílových stránek, je poskytována společností Unbounce Marketing Solutions Inc. a tyto webové stránky mohou díky ní shromažďovat e-mailové adresy uživatelů, kteří o ně mají zájem.

Se službou Unbounce může vlastník sledovat a analyzovat reakce uživatelů ve smyslu návštěvnosti webu nebo jejich chování v souvislosti se změnami struktury, textu nebo jiných komponent cílových stránek.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, e-mailové adresy a data o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Kanada – Zásady ochrany osobních údajů


Další činnosti, které zahrnují použití sledovacích prvků

Základní interakce a funkce

Na těchto webových stránkách se používají sledovací prvky k zajištění základních interakcí a funkcí, přičemž umožňují uživateli přístup k vybraným funkcím služby a usnadňují jeho komunikaci s vlastníkem.

Správa značek

Tato služba pomáhá vlastníkovi centrálně spravovat značky nebo skripty, které jsou pro tyto webové stránky potřeba.

Uživatelské údaje proto procházejí přes tuto službu a mohou být i uchovány.


Služba Segment (Segment Inc.)

Služba Segment je určena ke správě značek a poskytuje ji společnost Segment.io, Inc.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Součást štítu na ochranu soukromí. 

Služba měření

Tyto webové stránky používají sledovací prvky k měření návštěvnosti a analýze chování uživatelů s cílem zlepšování služby.

Analytické služby 

Služby v tomto oddílu umožňují vlastníkovi monitorovat a analyzovat návštěvnost webových stránek a lze je využít ke sledování chování uživatelů.


Rozšíření Display Advertising pro službu Google Analytics (Google Inc.)

Služba Google Analytics může na těchto webových stránkách používat zájmově orientovanou reklamu společnosti Google, údaje o publiku od třetích stran a informace ze souboru cookie DoubleClick, a tím rozšířit možnosti analýzy o demografické údaje, zájmy a data o interakci s reklamou.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů – Odmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí. 


Služba měření konverzí Google Ads (Google Inc.)

Měření konverzí Google Ads je analytická služba společnosti Google Inc., která propojuje data z reklamní sítě Google Ads a informace z akcí provedených na těchto webových stránkách.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Součást štítu na ochranu soukromí. 


Služba Google Analytics (Google Inc.)

Služba Google Analytics provádí analýzu webu a zajišťuje ji společnost Google Inc. (dále „společnost Google“). Společnost Google používá shromážděné údaje ke sledování a zkoumání toho, jak se tyto webové stránky používají, ke tvorbě zpráv o činnosti na těchto stránkách a sdílí je s dalšími službami společnosti Google.

Společnost Google může shromážděné údaje použít ke kontextové úpravě a personalizaci reklamy ve své vlastní reklamní síti.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů – Odmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí. 


Sledování konverzí sítě LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Sledování konverzí sítě LinkedIn je analytická služba společnosti LinkedIn Corporation, která propojuje data z reklamní sítě LinkedIn a akce provedené na těchto webových stránkách.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Součást štítu na ochranu soukromí. 


Přehledy Demografické údaje a Zájmy služby Google Analytics (Google LLC)

Přehledy Demografické údaje a Zájmy služby Google Analytics je funkce tvorby přehledů Google Advertising Reporting, která umožňuje těmto webovým stránkám přístup k demografickým údajům a informacím o zájmech ze služby Google Analytics (demografické údaje jsou údaje o věku a pohlaví).

Uživatel může odmítnout souhlas s použitím souborů cookie společností Google tím, že přejde na stránku Google Nastavení reklam.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a jedinečné identifikátory zařízení pro reklamu (např. identifikátor inzerenta Google nebo identifikátor pro inzerenty IDFA). 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů – Odmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí. 


Cílení a reklama

Tyto webové stránky používají sledovací prvky k doručování personalizovaného marketingového obsahu na základě chování uživatele a k zajištění provozu, zobrazení a sledování reklam.

Reklama 

Tato služba používá údaje uživatelů pro reklamní sdělení, která se zobrazují formou bannerové reklamy, a k jiným reklamám na těchto webových stránkách, které mohou být případně založeny na zájmech uživatele.


Neznamená to, že se k tomuto účelu používají všechny osobní údaje. Informace o této službě a podmínkách používání naleznete níže.

Některé z níže uvedených služeb mohou pomocí souborů cookie identifikovat uživatele nebo provádět retargeting na základě chování, tj. předkládat reklamy upravené podle zájmů a chování uživatele, a to podle zájmů a chování zjištěných mimo tyto webové stránky. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných služeb.

Vedle možnosti odmítnout souhlas, kterou nabízejí níže uvedené služby, může uživatel využít možnosti odmítnutí souhlasu s použitím souborů cookie službami třetích stran, a to na stránce odmítnutí souhlasu (Opt Out) organizace Network Advertising Initiative.


Služba Microsoft Advertising (Microsoft)

Služba Microsoft Advertising je reklamní služba, kterou poskytuje společnost Microsoft.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů – Odmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí.


Služba Audience Network společnosti Facebook (Facebook, Inc.)

Služba Audience Network je reklamní služba, kterou poskytuje společnost Facebook, Inc. Podrobnější vysvětlení toho, jak společnost Facebook údaje používá, najdete v Zásadách používání dat společnosti Facebook.

Tyto webové stránky mohou k zajištění chodu služby Audience Network společnosti Facebook využívat identifikátory pro mobilní zařízení (včetně inzertního ID systému Android nebo identifikátoru reklam pro systém iOS) a technologie, které se podobají souborům cookie. Jeden ze způsobů, jímž služba Audience Network vybírá a zobrazuje reklamy, využívá předvoleb reklamy uživatele. Tento způsob může uživatel ovládat v nabídce Nastavení reklam na Facebooku.


Uživatel může odmítnout souhlas s určitým cílením služby Audience Network prostřednictvím příslušného nastavení zařízení, zejména nastavení reklamy pro mobilní telefony, případně postupem podle pokynů v dalších oddílech těchto zásad, které pojednávají o službě Audience Network.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a jedinečné identifikátory zařízení pro reklamu (např. identifikátor inzerenta Google nebo identifikátor pro inzerenty IDFA) a dat o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů – Odmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí. 

Remarketing a cílení na základě chování 

Díky této službě mohou tyto webové stránky a jejich partneři vytvářet, optimalizovat a předkládat reklamu na základě toho, jak uživatel tyto webové stránky použil.

Probíhá formou sledování dat o návštěvnosti a využitím souborů cookie a informací, jež se předávají partnerům, kteří provádějí remarketing a cílení na základě chování.

Vedle možnosti odmítnout souhlas, kterou nabízejí níže uvedené služby, může uživatel využít možnosti odmítnutí souhlasu s použitím souborů cookie službami třetích stran, a to na stránce odmítnutí souhlasu (Opt Out) organizace Network Advertising Initiative.


Remarketing ve službě Google Analytics (Google LLC)

Remarketing ve službě Google Analytics zajišťuje remarketing a cílení na základě chování a poskytuje jej společnost Google LLC. Propojuje informace ze sledování od služby Google Analytics a jejích souborů cookie s údaji reklamní sítě Google Ads a souborů cookie Doubleclick.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů – Odmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí. 


LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting je služba remarketingu a cílení na základě chování, kterou poskytuje společnost LinkedIn Corporation a která propojuje aktivity na těchto webových stránkách a reklamní sít LinkedIn.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o návštěvnosti. 

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů – Odmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí. 

Jak spravovat předvolby a udělit nebo odvolat souhlas

Spravovat předvolby ohledně sledovacích prvků a udělovat a odvolávat souhlas lze různými způsoby:

Uživatel může provádět předvolby ohledně sledovacích prvků přímo v nastavení svého zařízení, např. zákazem použití nebo uchovávání těchto prvků.

Kromě toho může uživatel v případě, kdy je použití sledovacích prvků založeno na souhlasu, tento souhlas udělit nebo odvolat nastavením předvoleb v oznámení o souborech cookie, případně jejich změnou prostřednictvím pomůcky předvoleb souhlasu.

Prostřednictvím příslušných funkcí prohlížeče nebo zařízení lze rovněž smazat dříve uložené sledovací prvky, a to i ty, ve kterých je uložen původní souhlas uživatele.

Další sledovací prvky lze z místního úložiště prohlížeče odstranit vymazáním historie prohlížení.

U sledovacích prvků třetích stran může uživatel upravovat své předvolby a odvolat svůj souhlas prostřednictvím příslušného odkazu pro odmítnutí souhlasu (pokud je k dispozici) nebo pomocí prostředků uvedených v zásadách ochrany osobních údajů této třetí strany nebo tím, že se na třetí stranu přímo obrátí.

Jak najít nastavení sledovacích prvků

Informace o tom, jak spravovat soubory cookie v nejběžnějších prohlížečích, najde uživatel např. na těchto adresách:

Některé kategorie sledovacích prvků použité v mobilních aplikacích může uživatel spravovat tím, že svůj souhlas vezme zpět v příslušném nastavení zařízení, např. v nastavení reklam pro mobilní zařízení nebo v obecném nastavení sledování (po otevření nabídky nastavení pro dané zařízení je potřeba hledat příslušnou položku).

Konkrétní prostředky odmítnutí souhlasu (opt-out) v odvětví reklamy

Vedle výše uvedených možností může uživatel postupovat také podle pokynů v průvodcích YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA), Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) nebo podobných službách. Tyto programy umožňují uživatelům nastavit předvolby sledování pro většinu nástrojů reklamy. Vlastník proto doporučuje uživatelům, aby vedle informací z tohoto dokumentu použili i tyto informační zdroje. 

Sdružení Digital Advertising Alliance nabízí aplikaci s názvem AppChoices, která pomáhá uživatelům s kontrolou nad zájmově orientovanou reklamou v mobilních aplikacích. 


Vlastník webových stránek a správce údajů

Performance Fabrics Inc DBA HexArmor 

640 Leffingwell AVE NE 

Grand Rapids Michigan 49505

Kontaktní e-mailová adresa vlastníka: privacy@hexarmor.com


Vlastník nemá plnou kontrolu nad použitím sledovacích prvků třetí strany prostřednictvím těchto webových stránek a konkrétní zmínky o sledovacích prvcích třetích stran je proto nutné brát pouze jako informativní. Úplné informace by si uživatel měl najít v zásadách ochrany osobních údajů příslušných služeb třetích stran uvedených v tomto dokumentu.

Protože jsou sledovací technologie skutečně složité, doporučuje se uživatelům, aby se v případě zájmu o další informace o jejich použití na těchto webových stránkách obrátili na vlastníka.


Definice pojmů a právní předpisy 

Osobní údaje (nebo „údaje“)

Každá informace, která přímo i nepřímo, případně ve spojení s dalšími informacemi – včetně např. rodného čísla – umožňuje identifikaci nebo potenciální identifikaci fyzické osoby.

Data o návštěvnosti

Informace, které se na těchto webových stránkách (nebo prostřednictvím služeb třetích stran použitých na těchto stránkách) shromažďují automaticky a mezi které patří zejména: adresy IP nebo názvy domén počítačů, které uživatel použil k návštěvě těchto webových stránek, identifikátory URI, čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru doručeného při odpovědi, číselný kód, který udává stav odpovědi serveru (úspěch, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operační systém uživatele, různé časové údaje o návštěvě (např. doba, kterou návštěvník strávil na jednotlivých stránkách aplikace) a podrobnosti o postupu návštěvníka aplikací s konkrétními údaji o posloupnosti navštívených stránek a další parametry operačního systému zařízení nebo prostředí IT uživatele.

Uživatel

Osoba, která používá tyto webové stránky a která, není-li uvedeno jinak, je totožná se subjektem údajů.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, ke které se vztahují osobní údaje.

Zpracovatel údajů

Fyzická nebo právnická osoba, úřad, agentura nebo jiný orgán, který provádí zpracování osobních údajů jménem správce, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo „vlastník“)

Fyzická nebo právnická osoba, úřad, agentura nebo jiný orgán, který buď sám, nebo ve spolupráci s jinými subjekty určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření pro provoz a použití těchto webových stránek. Správcem údajů je vlastník těchto webových stránek, není-li uvedeno jinak.

Tyto webové stránky (nebo „tato aplikace“)

Prostředky, kterými se shromažďují a zpracovávají osobní údaje uživatele.

Služba

Služba, kterou poskytují tyto webové stránky a kterou popisují příslušné podmínky (jsou-li stanoveny) a tyto stránky/aplikace.

Evropská unie (EU) 

Není-li uvedeno jinak, pak každý odkaz na Evropskou unii v tomto dokumentu zahrnuje všechny nynější členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. 

Soubor cookie

Soubory cookie jsou sledovací prvky, které obsahují malý objem dat a jsou uloženy v prohlížeči uživatele.

Sledovací prvek

Sledovací prvek je každý technologický prostředek – např. soubor cookie, webový signál, vložený skript, e-tag a technologie otisku fingerprinting – který umožňuje sledování uživatele, např. čtením nebo uložením informací na zařízení uživatele.


Právní informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vychází z ustanovení různých právních předpisů, zejména článků 13 a 14 Nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, vztahují se tyto zásady ochrany osobních údajů výhradně na tyto webové stránky.